The adressbook

dr Monika Malmon

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA ETYKI
Telefon
81 537 28 35
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 MS Teams:


poniedziałek: godz. 15.00-17.00


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af34ded26024b43458a0d68021ade756e%40thread.tacv2/conversations?groupId=14536f2b-c521-4c42-94af-ba7bfd64f498&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Kod dostępu: a0f8akm


 


Kolegium Humanistyczne - pokój 310;


 


Kontakt e-mail: mmalmon@bacon.umcs.lublin.pl

Adres

ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Pracownik Katedry Etyki


Działalność naukowa

Blackfriars Hall, Oxford

International Association for Anselm Studies

Conference R.W. Southern: Anselm's Biographer

ORCID 0000-0001-6136-1983

Atykuł 2020 r. :

Anzelm z Canyerbury: natura, porządek, Bóg, Przegląd Filozoficzny, Rocznik 29, Warszawa 2020, Numer 3 (115), ISSN 1230–1493 DOI: 10.24425/pfns.2020.133983

Recenzje 2021 r.:

Budowa i funkcjonowanie organizmu według założeń antropologii Grzegorza z Nyssy na podstawie dzieła O stworzeniu człowieka;

Regina caeli laetare jako przykład kultu maryjnego w tekstach modlitewnych polskiego średniowiecza. Geneza antyfony oraz współczesne muzyczne opracowanie tekstu na chór mieszany a cappella autorstwa Tadeusza Szeligowskiego.

2020r.:

Miłość miłosierna a najważniejsze problemy poznawcze decyzyjne  człowieka w kulturze Zachodu" (dla Fundacji Tygiel – lipiec 2020)

Monografia 2015:

Anzelm z Canterbury. O gramatyku. Dialog o paronimach ISBN: 978-83-7784-752-7

 Recenzje rozdziałów monografii naukowej 2015:

 1. Powojenne losy ołtarz amonowych, B. Andruszkiewicz, K. Rajna, M. Kaluch, „Okres około wojenny z perspektywy czasu”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-22-5.
 2. Wypowiedzi performatywne języka prawnego – kilka uwag na tle wykładni przepisów Ordynacji podatkowej, J. Szatkowski, „Wybrane zagadnienia z filozofii języka i religii”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-21-8.
 3. Filozoficzny wymiar duchowego programu trzeźwości Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, P. Łowicki, „Filozoficzne rozważania o człowieku, kulturze i nowoczesności”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-20-1.
 4. Nieznane muzyczne oblicze hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera, E. Orman, „Filozoficzne rozważania o człowieku, kulturze i nowoczesności”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-20-1.
 5. Jednostka jako ofiara represji kulturowej w diagnozach Ericha Fromma i Neila Postmana, W. Setlak, „Filozoficzne rozważania o człowieku, kulturze i nowoczesności”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-20-1.
 6. Status prawny dziecka poczętego w Polsce, M. Debita, „Filozoficzne rozważania o człowieku, kulturze i nowoczesności”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-20-1.
 7. Trudna przyjaźń? Współpraca posłów sejmowej Komisji ds. UE z posłami do Parlamentu Europejskiego, I. Łukaszczuk, „Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności”, [red. K. Kropiwiec, M. Szala], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-11-9.
 8. Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, N.K. Sławińska, J. Świdwiński, „Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności”, [red. K. Kropiwiec, M. Szala], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-11-9.
 9. Kupieckie tradycje miasta. Przeobrażenia architektoniczno-urbanistyczne na przestrzeni lat na przykładzie Lublina, A. Jarocka-Mikrut, „Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności”, [red. K. Kropiwiec, M. Szala], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-11-9.
 10. Człowiek etyczny w myśli Tadeusza Kotarbińskiego i Henryka Elzenberga, A. Kasperek.
 11. Prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Mienie zabużańskie, N.K. Sławińska, J. Świdyński.
 12. Polimorfizm języka naturalnego a twierdzenia Kurta Gödla, Ł. Gomułka.
 13. Integracja działań w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, E. Paziewska.Follow UMCS: