The adressbook

dr Edyta Barańska

dr Edyta Barańska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BADAŃ NAD KULTURĄ I KOMUNIKACJĄ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


czwartek (10.08) gpdz. 11-13.00, p. 140


piątek (11.08 ) godz. 11 - 13.00, p. 140


poniedziałek (28.08) godz. 12 -13.30, p. 140.


(Teams):


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aK_B_UC478BeCLbbAdM8SF8BZHRbiWW499VwIEMDenrA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b6f0998-f1b9-4b8f-ac53-82849cfe5ad6&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

O sobie

Zainteresowania:

  • socjologia kultury
  • antropologia społeczna
  • antropologia kulturowa
  • kultura współczesna
  • komunikacja międzykulturowa

Działalność naukowa

ORCID: 0000-0002-7885-823X

Wybrane publikacje:

Książki:

Człowiek i świat człowieka. Polityka i jej kryzys w interpretacji Hannah Arendt, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Kultura ponowoczesna w myśli Zygmunta Baumana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

Artykuły:

Wizerunek kobiety w świetle wybranych teorii feministycznych, [w:] Psychospołeczne aspekty postrzegania urody i zdrowia, red. M. Gorzel, Wyd. Akademickie WSSP im. Wincentego Pola w lublinie, Lublin 2015, s. 65–93;

Nieznośna płynność bytu. Człowiek w kulturze według Zygmunta Baumana, (w:) Kultura i Komunikacja tom I: Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, Wyd. UMCS, Lublin 2018, red. U. Kusio; K. Szcześniak, s. 11–25;

Od antropologii do metaetnografii. Wokół problemu zmiany paradygmatu w refleksji nad kulturą współczesną, „Annales, sectio I Philosophia – Sociologia”, vol. XLIII, 2018, s. 249–268;

Kryzys kultury wg George'a Steinera, „Kultura i wartości” nr 26 (2018);

Koncepcja kultury George’a Steinera (w): Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 271–291.

Recenzja książki Anny Czepiel „Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel? Zmagania z myślą Hanny Arendt”, https://filozofuj.eu/edyta-baranska-szczesliwy-czlowiek-kontra-dobry-obywatel recenzja/