The adressbook

mgr Agnieszka Lipke

mgr Agnieszka Lipke
Stanowisko
specjalista naukowo-techniczny
Jednostki
INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH
Telefon
81-537-57-30
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Piątek 9.00-10.00, pok. 9, "Mała Chemia"

Adres

Pl. M. Curie Skłodowskiej 2/9
20-031 Lublin

O sobie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Spektroskopowa analiza układów porfirynowych w roztworach i żelach krzemionkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w procesach utleniania związków terpenowych. Badania luminescencyjne.


Działalność naukowa

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

  • Indywidualna Nagroda Rektora dla pracowników technicznych w roku 2015, 2016, 2017, 2018;
  • Laureatka Konkursu wydziałowego dotyczącego podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS w roku 2014, 2016, 2017 i 2018;
  • Współwykonawca w projekcie złożonym w ramach konkursu OPUS 9 (NCN) w roku 2016

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

1. M. Trytek, J. Fiedurek, A. Lipke, S. Radzki, „Porphyrins incorporated to SiO2 gels as fluorescent materials and efficient catalysts in biomimetic photocatalytic systems”, J. Sol-Gel Sci. Technol. 51 (2009) 272-286. (IF = 1,632)

2. M. Trytek, E. Janik, W. Maksymiec, J. Fiedurek, A. Lipke, M. Majdan, “The spectral and catalytic studies of chlorophylls and pheophytins in mimetic biotransformation of α-pinene”, J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry 223 (2011) 14-24. (IF = 2,421)

3. M. Trytek, M. Majdan, A. Lipke, J. Fiedurek, „Sol-gel immobilization of octaethylporphine and hematoporphyrin for biomimetic photooxidation of α-pinene”, J Catal. 286 (2012) 193-205. (IF = 6,002)

4. R. Łyszczek, A. Lipke, “Microwave-assisted synthesis of lanthanide 2,6-naphthalenedicarboxylates: thermal, luminescent and sorption characterization”, Microporous Mesoporous Mater. 168 (2013) 81-91. (IF = 3,365)

5. M. Trytek, A. Lipke, M. Majdan, S. Pisarek, D. Gryko, „Homo- and heterogeneous α-pinene photooxidation using protoporphyrin derived amide”, Eur. J. Org. Chem. 2013(9) (2013) 1653-1658. (IF = 3,344)

6. D.J. Walaszek, K. Maximova, K. Rybicka-Jasińska, A. Lipke, D. Gryko, „Synthesis of chiral porphyrins and their use in photochemical oxidation of carbonyl compounds”, J. Porph. Phthal. 18(6) (2014) 493-505. (IF = 1,364)

7. B. Podkościelna, A. Lipke, B. Gawdzik, M. Majdan, „Synthesis, characterization and luminescent properties of new copolymers of dimethacrylate derivatives of naphthalene-2,7-diol”, Polym. Adv. Technol. 26(2) (2015) 176-181. (IF = 1,757)

8. R. Łyszczek, A. Ostasz, A. Bartyzel, A. Lipke, „Thermal, spectroscopic and luminescence investigations of lanthanide(III) coordination polymers based on V-shaped 4,4’-sulfonyldibenzoic acid”, J. Anal. Appl. Pyrolysis 115 (2015) 370-378. (IF = 3,564)

9. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, J. Pawlonka, A. Machocki, A. Lipke, M. Majdan, „The effects of cetyltrimethylammonium bromide surfactant on alumina modified zinc oxides”, Mater. Res. Bull. 78 (2016) 36-45. (IF = 2,288)

10. Y. Bolbukh, B. Podkościelna, A. Lipke, A. Bartnicki, B. Gawdzik, V. Tertykh, „Immobilization of polymeric luminophor on nanoparticles surface”, Nanoscale Res. Lett. 11 (2016) 206. (IF = 2,779)

11. B. Podkoscielna, A. Lipke, M. Majdan, B. Gawdzik, A. Bartnicki, „Thermal and photoluminescence analysis of a methacrylic diester derivative of naphthalene-2,7-diol”, J. Therm. Anal. Calorim. 126 (2016) 161-170. (IF = 2,042)

12. A. Lipke, M. Makarska-Białokoz, Arleta Sierakowska, Beata Jasiewicz, “Non-covalent interactions between thio-caffeine derivatives and water-soluble porphyrin in ethanol-water environment”, Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 192 (2018) 304-311. (IF = 2.536)

13. R. Łyszczek, M. Gil, H. Głuchowska, B. Podkościelna, A. Lipke, P. Mergo, “Hybrid materials based on PEGDMA matrix and europium(III) carboxylates -thermal and luminescent investigations”, Eur. Polym. J. 106 (2018) 318-328. (IF = 3,741)

14. M. Makarska-Białokoz, A. Lipke, “Study of the binding interactions between uric acid and bovine serum albumin using multiple spectroscopic techniques”, J. Mol. Liquids 106 (2018) 318-328. (IF = 3,741)