The adressbook

dr hab. Joanna Lenik

dr hab. Joanna Lenik
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
81 537 56 95
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.analityczna.umcs.lublin.pl/
Konsultacje

Poniedziałek godz. 10.00 - 12.00  (pok. 317B   Budynek "Duża Chemia")

O sobie

 • 1995 licencjat, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • 1997 magister chemii, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • 2006 doktor nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie 
  Praca doktorska pt.: Konstrukcja i zastosowanie membranowych elektrod jonoselektywnych do  oznaczania  wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • 2018 doktor habilitowany w dziedzinie nauk chemicznych
  Tytuł autoreferatu: Badania właściwości elektrod jonoselektywnych czułych na leki pochodne wybranych kwasów karboksylowych.

          numer ORCID 0000-0002-2364-4429

 

 


Działalność naukowa

Wykaz publikacji z ostatnich lat:

 1. J. Lenik,R. Łyszczek, Functionalized β-cyclodextrin based potentiometric sensor for naproxen determination, Materials Science and Engineering C 61 (2016) 149-157
 2. J. Lenik, M. Wesoły, P. Ciosek, W. Wróblewski, Evaluation of taste masking effect of diclofenac using sweeteners and cyclodextrin by a potentiometric electronic tongue, Journal of Electroanalytical Chemistry 780 (2016) 153-159
 3. J. Lenik,Fabrication of a developed potentiometric ibuprofen electrode based on new functionalized b-cyclodextrins for pharmaceuticals determination, IEEE Sensors Journal 17(5) (2017) 1215-1221
 4. J. Lenik, Cyclodextrins based electrochemical sensors for biomedical and pharmaceutical analysis -review , Current Medicinal Chemistry 24 (2017) 2359-2391
 5. J. Lenik, J. Nieszporek Construction of a glassy carbon ibuprofen electrode modified with multi-walled carbon nanotubes and cyclodextrin, Sensors and Actuators B: Chemical 255 (2018) 2282-2289
 6. K. Wasilewska, M. Szekalska, P. Ciosek-Skibinska, J.  Lenik, A. Basa, J. Jacyna, M. Markuszewski, K. Winnicka Ethylcellulose in Organic Solution or Aqueous Dispersion Form in Designing Taste-Masked Microparticles by the Spray Drying Technique with a Model Bitter Drug: Rupatadine Fumarate, Polymers  (2019) 1 (3)  522; DOI:10.3390/polym11030522 article number 522
 7. K. Wasilewska, P. Ciosek-Skibińska, J. Lenik, S. Sric, A. Basa, K. Winnicka,Utilization of Ethylcellulose Microparticles with Rupatadine Fumarate in Designing Orodispersible Minitablets with Taste Masking Effect, Materials (2020) 13 (12) DOI 10.3390/ma13122715, article number 2715

   

   

Rozdziały w książkach

1. J. Lenik, Chemical Application of Cyclodextrins in Potentiometry – Review, in: Francis G. Ramirez (Eds), Cyclodextrins: Synthesis, Chemical Applications and Role in Drug Delivery Nova Science Publishers, Inc., New York 2015, pp. 1-43.

2. J. Lenik, Application of PVC in constructions of ion selective electrodes for pharmaceutical analysis, in: V. Kumar Thakur, M. Kumari Thakur (Eds), Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies, Volume 2, Processing and Applications, Wiley Scrivener Publishing, 2015, pp.195-227.