The adressbook

dr hab. Joanna Lenik

dr hab. Joanna Lenik
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
81 537 55 08
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.analityczna.umcs.lublin.pl/
Konsultacje

Czwartek 10.00 - 12.00  (pok. 317B)

O sobie

  • 1995 licencjat, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
  • 1997 magister chemii, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
  • 2006 doktor nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie 
    Praca doktorska pt.: Konstrukcja i zastosowanie membranowych elektrod jonoselektywnych do  oznaczania  wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
  • 2018 doktor habilitowany w dziedzinie nauk chemicznych
    Tytuł autoreferatu: Badania właściwości elektrod jonoselektywnych czułych na leki pochodne wybranych kwasów karboksylowych.

          

 

 


Działalność naukowa

Wykaz publikacji z ostatnich lat:

1. K. Wasilewska, M. Szekalska, P. Ciosek-Skibinska, J.  Lenik, A. Basa, J. Jacyna, M. Markuszewski, K. Winnicka Ethylcellulose in Organic Solution or Aqueous Dispersion Form in Designing Taste-Masked Microparticles by the Spray Drying Technique with a Model Bitter Drug: Rupatadine Fumarate, Polymers  (2019) 11, 522; doi:10.3390/polym11030522

2. J. Lenik, J. Nieszporek Construction of a glassy carbon ibuprofen electrode modified with multi-walled carbon nanotubes and cyclodextrin, Sensors and Actuators B: Chemical 255 (2018) 2282-2289

3. J. Lenik, Cyclodextrins based electrochemical sensors for biomedical and pharmaceutical analysis -review , Current Medicinal Chemistry 24 (2017) 2359-2391

4. J. Lenik,Fabrication of a developed potentiometric ibuprofen electrode based on new functionalized b-cyclodextrins for pharmaceuticals determination, IEEE Sensors Journal 17(5) (2017) 1215-1221

5. J. Lenik, M. Wesoły, P. Ciosek, W. Wróblewski, Evaluation of taste masking effect of diclofenac using sweeteners and cyclodextrin by a potentiometric electronic tongue, Journal of Electroanalytical Chemistry 780 (2016) 153-159

6. J. Lenik,R. Łyszczek, Functionalized β-cyclodextrin based potentiometric sensor for naproxen determination, Materials Science and Engineering C 61 (2016) 149-157

7. J. Lenik, A new potentiometric electrode incorporating functionalized b-cyclodextrins for diclofenac determination, Materials Science and Engineering C 45 (2014) 109-116

 

 

Rozdziały w książkach

1. J. Lenik, Chemical Application of Cyclodextrins in Potentiometry – Review, in: Francis G. Ramirez (Eds), Cyclodextrins: Synthesis, Chemical Applications and Role in Drug Delivery Nova Science Publishers, Inc., New York 2015, pp. 1-43.

2. J. Lenik, Application of PVC in constructions of ion selective electrodes for pharmaceutical analysis, in: V. Kumar Thakur, M. Kumari Thakur (Eds), Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies, Volume 2, Processing and Applications, Wiley Scrivener Publishing, 2015, pp.195-227.
Follow UMCS: