The adressbook

mgr Robert Orłowski

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Uprzejmie informuję, że konsultacje w semestrze zimowym będą się odbywać on-line, za pomocą aplikacji MS TEAMS. Poniżej podaję nazwę oraz kod do zespołu. Konsultacje będą odbywac się w poniedziałki od godziny 11-14.


 


Nazwa zespołu: ROBERT ORŁOWSKI - KONSULTACJE


KOD: td1vktq


 

O sobie

W latach 2008-2013 r. uczęszczałem na studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 1 stycznia 2017 r. odbyłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Lublinie.

Od września 2017 r. wykonuję zawód adwokata. W październiku 2019 r. rozpocząłem pracę na UMCS w Lublinie.

 

 


Ogłoszenia

Uprzejmie informuję, że przydzielone mi zajęcia w semestrze zimiowym 2020/2021 będą się odbywać on-line, przy użyciu aplikacji Mircrosoft Teams. Każdy student otrzyma wiadomość mailową z linkiem lub kodem do grupy utworzonej w apliakcji. Zajęcia będą się odbywać w dniach i godzinach ustalonoych na planie zajęć. Bardzo proszę o szybkie wystąpienie o dołączenie do danej grupy, gdyż program potrzebuje na tę operację treochę czasu.

 

Nie wychodząc z domu, wiedzę można czerpać z powszechnie dostępnych, bezpłatnych źródeł:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021531270

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660240151

Uwaga: Należy posługiwać się tekstem ujednoliconym aktów normatywnych.

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Korzystając z Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych można zdobyć nieocenioną wiedzę odnośnie sposobu stosowania określonych przepisów w praktyce. W uzasadnieniach wyroków i postanowień sądów administracyjnych można znaleźć przytoczenie konkretnych stanów faktycznych oraz wyjaśnienie rozumienia przepisów stanowiących podstawę tych rozstrzygnięć.

Polecane Państwu podręczniki dostępne są również w postaci elektronicznej.
Follow UMCS: