The adressbook

dr Agnieszka Ziarkowska-Robak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:


Poniedziałek: 15.00-16.00


Piątek 15.00-16.00


Konsultacje odbywają się na platformie MS Teams w grupie KONSLUTACJE-LEKTORAT.Follow UMCS: