The adressbook

mgr Grzegorz Hawryło

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środy: 8:00-9:30

Spotkania odbywają sie na patformie MS Teams w grupie Konsultacje.

Link do grupy:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad5d554cf388d4d09bfed9fb034f15735%40thread.tacv2/conversations?groupId=72aec878-2c41-44bf-bcf8-81a3cc318c3b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2bFollow UMCS: