The adressbook

dr Emil Kruk

Telefon
(81) 537-59-79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim 2020/2021 poniedziałek 15:55-17:25, czwartek 19:05-20:35 Można w nich uczestniczyć w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams (kod zespołu: 3eox1vr). Można także pisać na podany wyżej adres mailowy.


Urlop: 19 lipca - 6 września 2021 r.


 


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Ogłoszenia

W semestrze letnim 2020/2021 wszystkie wykłady, ćwiczenia i seminaria prowadzę z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Wszyscy Studenci, których nazwiska figurują w protokołach USOS, zostali dodani do odpowiednich zespołów. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w planach zajęć.

Urlop: 19 lipca - 6 września 2021 r.

 
Follow UMCS: