The adressbook

dr hab. Monika Kowalska

Ogłoszenia

KODY dostępu do zajęć online w semestrze letnim 2020/21:

* dla 2 roku lic. Politologii - przedmiot "System polityczny RP"

  • nazwa zespołu: Politologia – SPRP

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae2e1df36d4b24aed876b3257476f4537%40thread.tacv2/conversations?groupId=abefd827-e93f-4a43-bc4a-00d6bdde7f31&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 * dla 2 roku lic. Stosunki międzynarodowe - przedmiot "System polityczny RP" 

  • nazwa zespołu: SM – wykład SPRP

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a667520064a0a472e934f345e39a13601%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b785bf4-b2db-4fa9-9896-02a5dfc99f3b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 * dla 1 roku lic. Bezpieczeństwo Narodowe (studia dzienne) - przedmiot "Ustrój polityczny RP" 

  • nazwa zespołu: BN/dz. – UPRP

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade36114cdba443bb85d305200e32b09f%40thread.tacv2/conversations?groupId=7026c17e-c66f-459c-9cde-6423e7812e12&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 * dla 1 roku lic. Bezpieczeństwo Narodowe (studia zaoczne) - przedmiot "Ustrój polityczny RP"

  • nazwa zespołu: BN/z. – UPRP

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a195d8bd6c9ad4f10ba8afc6c4987cc84%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fc0e006-d6a7-4fa0-a28f-09cba555bc22&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 * dla 3 roku lic. Bezpieczeństwo Narodowe (studia dzienne) - przedmiot "Stany nadzwyczajne w państwie"

  • nazwa zespołu: BN/dz. – Stany nadzwyczajne

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a523de1dee4024d3fa6eb32243fd87619%40thread.tacv2/conversations?groupId=bd03005a-9b24-4fa0-9788-3befd7d10fe1&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

dla 3 roku lic. Bezpieczeństwo Narodowe (studia zaocznene) - przedmiot "Stany nadzwyczajne w państwie"

  • nazwa zespołu: BN/z. – Stany nadzwyczajne

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ada4d7b4618fc4ce390b6b00f17a2b353%40thread.tacv2/conversations?groupId=7a7252c8-647c-4b74-8578-95d26ca83e7b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b 

* dla 1 roku mgr Administracja Publiczna - przedmiot "Seminarium magisterskie"

  • nazwa zespołu: AP / sem. MGR

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad9a841f217b04706ade6e4ee3bcdb2a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=95081210-2337-47e8-a69d-2cf50d34101b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 
Follow UMCS: