The adressbook

dr Wioleta Wieczerniak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim


poniedziałek g. 15-16


Uwaga: zmiana godzin konsultacji we wtorek 22.06. - g. 8.00-9.00.


konsultacje w sesji letniej:


poniedziałek/wtorek- 8.00-9.00


MS TEAMS



Follow UMCS: