The adressbook

dr Marcin Sanakiewicz

dr Marcin Sanakiewicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII MEDIÓW
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestre letnim 2020/2021:
wtorki 12.50-14.20 
czwartki 12.50-14.20
pok. A 5.52 / MS Teams

O sobie

Medioznawca. Zainteresowania badawcze skupia wokół performatyki, współczesnych kultur wiedzy oraz wzajemnych relacji mediów, sztuki i polityki.
Rozprawę doktorską pt. Telewizja i performatyzacja codzienności: studium z teorii i praktyki mediów napisaną pod kierunkiem prof. Jana P. Hudzika w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki UMCS obronił z wyróżnieniem. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. 
Ukończył  studia dziennikarskie na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, z tytułem Najlepszego Absolwenta oraz Srebrnym Medalem UMCS. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, zdobywca Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD Młodych, laureat I nagrody w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medi@stery
Lektor radia i telewizji, głos wielu marek, stacji radiowych i telewizyjnych, m.in. RMF FM, Radia ZET, radiowej Trójki, telewizji NOWA TV czy TVP. W Telewizji Polskiej pracował także jako redaktor i wydawca (2005-2018). W latach 1996-2009 związany z krakowską Piwnicą pod Baranami, z którą jako pianista koncertował na scenach i estradach w Polsce i na świecie.

 


Działalność naukowa

Zob. także: academia.eduscholarORCIDPBN.

Książki:

 • M. Sanakiewicz, Telewizja i performans. Eksperyment z myślenia o mediach, codzienności i polityce, seria "Interpretacje" vol. 83, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

 • J. P. Hudzik, M. Sanakiewicz, P. Celiński, Projekt: media. Wyobrazić sobie media i stworzyć świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020. 
 • M. Sanakiewicz, Telewizja ponowoczesna: logiki i imaginacje medialne, Wydawnictwo Novae Res Naukowa, Gdynia 2016.
 • M. Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych: między informacją, tabloidem i autopromocją, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

 

Książki pod redakcją:

 

Tłumaczenia:

 

Artykuły:

 • M. Sanakiewicz, Telewizja reality jako performans – próba interpretacji, [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. J. Szylko-Kwas et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 259-274.

 • M. Sanakiewicz, Telewizyjna (dez)informacja: funkcje, mity i performanse, [w:] Współczesne media: media informacyjne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 237-249.

 • M. Sanakiewicz, Performans: hipergatunek czy antygatunek? Informacja w polityce medialnej współczesnej telewizji, [w:] Współczesne media – gatunki mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 133-146.

 • M. Sanakiewicz, Telewizja performatywna, „Media, Biznes, Kultura” 2016 nr 1, s. 11-26.

 • M. Sanakiewicz, Performatywna real TV: między spektaklem rzeczywistości a rzeczywistością spektaklu, [w:] Współczesne media: medialny obraz świata, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 81-96.

 • M. Sanakiewicz, Wspólny kodeks wartości współczesnych form telewizyjnych: era postgatunku?, [w:] Współczesne media: wartości mediów, t.2., red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 179-196.

 

 

Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2020/2021:

 • Nauka o komunikowaniu
 • Socjologia mediów
 • Inżynieria społeczna
 • Socjotechnika w mediach cyfrowych
 • Komunikowanie międzykulturoweFollow UMCS: