The adressbook

mgr Agata Lipińska

mgr Agata Lipińska
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
finansowe.umcs.pl
fb.com/kpf.umcs
Konsultacje

w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021:
odbywają się zdalnie w aplikacji MS Teams.


 


W sprawach praktyk proszę o kontakt na konsultacjach. 

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo. Obecnie zatrudniona w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku asystenta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. 


Ogłoszenia

ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

Podstawy prawa finansowego, 15 h (kierunek prawno-administracyjny I st. II r., gr. I-IV)

9.03.2021 r.
16.03.2021 r.
30.03.2021 r.
13.04.2021 r.
27.04.2021 r.
4.05.2021 r.
18.05.2021 r.
8.06.2021 r.

 

Prawo finansowe, 15 h (kierunek Prawo III r., gr. V-VIII)

10.03.2021 r.
17.03.2021 r.
31.03.2021 r.
14.04.2021 r.
28.04.2021 r.
5.05.2021 r.
19.05.2021 r.
9.06.2021 r. 

 

Postępowanie podatkowe, 15 h (kierunek Prawo, gr. IV)

4.03.2021 r.
18.03.2021 r.
8.04.2021 r.
22.04.2021 r.
29.04.2021 r.
6.05.2021 r.
20.05.2021 r.
10.06.2021 r.

 

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem MS Teams.

 

USOS UMCS

Osoby, które otrzymały ocenę z zaliczenia ćwiczeń powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się również w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż uzyskana proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego: agata.lipinska@poczta.umcs.lublin.pl

 

ESEJE 
Zasady przygotowania esejów: bit.ly/2zh1hdS 
Kryteria oceny esejów (tabela): bit.ly/2RpoEJG 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
udostępniane są w aplikacji MS Teams.

 

PRAKTYKI (kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne)

ORGANIZACJA PRAKTYKI:
W celu odbycia praktyki należy:
1) zgłosić chęć odbycia praktyki we właściwym dziekanacie.

2) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (120 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- dane osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy z ramienia praktykodawcy (należy podać tytuł lub stopień, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko, według wzoru:
insp. Anna Nowak, Komendant Miejski Policji w Lublinie;
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki.

UWAGA!
Nie należy wprowadzać:
- numeru telefonu i adresu email osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy;
- danych opiekuna ze strony praktykodawcy.

UWAGA!
W przypadku braku możliwości edytowania danych, należy zgłościć prośbę o ich zmianę za pośrednictwem, zakładki "zgłoś problem" (zakładka dostępna jest w systemie po lewej stronie ekranu).

3) Po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy.

ZALICZENIE PRAKTYKI:
W celu zaliczenia praktyki należy:
1) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana).

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie.
3) oświadczenie praktykodawcy o możliwości publikacji danych podmiotu

Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

ZALICZENIE JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI:

W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy:
1) Zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (należy wybrać opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie).
2) Pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania).
3) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku.

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności,
2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk korzystając z opcji: dodaj załącznik.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.
Follow UMCS: