The adressbook

mgr Agnieszka Kida-Bosek

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.umcs.pl/pl/katedra-informatologii-bibliologii-i-edukacji-medialnej
17432.htm
Konsultacje

 

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konsultacje prowadzone w trybie off-line zostają odwołane.

 

Konasultacje pozostają w formie, spotkanie proszę poprzedzić mailem:

 


—Kod:  r9yqf3z

 

—czas: Poniedziałek: 14.40 – 16.00

           Wtorek: 14.40 – 16.00 
 


 
 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Studia

2007- 2011 Filologia Polska, specjalność redaktorsko – medialna, praca magisterska pod tytułem  "Wyznaczniki gatunkowości katalogów wystaw plakatu" 
2004 – 2009 Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo UMCS w Lublinie, praca magisterska pod tytułem "Informacja o plakacie zawarta w katalogach wystawienniczych”


Działalność naukowa

Udział w konferencjach:

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21, International Scientific Conference WIAD21, Local connections. Global Impact., [online], 27-28 luty, Organizator: Instytut Badań Infomracji i Komunikacji UMK w Toruniu,/Wszyscy wiedzą jak wychowywać dzieci - poza ludźmi, którzy faktycznie je mają (P.J. O`Rourke)-Organizacja infomracji na blogach parentnigowych/

2. Internet jako przestrzeń relacji społecznych - szanse, ograniczenia, perspektywy, Ogólmopolska Konferencja Studencko-Doktorancka, [online], 19-10 styczeń 2021r., Organizator: Katedra Dydaktyki i Mediów INP WFiNS UMK (Toruń), Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego (KUL), Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej, Sekcja Historii Wychowania Studenckie Koło Pedagogów, /Blogi parentingowe jako jako przestrzeń informacji o książce w dobie pandemii/

3. Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje, Lublin, 12 - 13 października 2017, Organizator: Instytut Infomracji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, /Informacja o książce na łamach kwartalnika literackiego "Akcent"/

4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Homo Communicativus. Przestrzeń Informacyjna Współczesnej Nauki, Toruń, 25 -26 czerwiec 2015r. /Prezentacje czasopism literacko-artystycznych w przestrzeni literackiej

5. Czwarta ogólnopolska Konferencja Naukowa Książka, Biblioteka, Informacja - Między podziałami a wspólnotą, Kielce, 7-8 kwietnia 2014/(współautorstwo mgr Grażyna Piechota) XIX wieczne katalogi wystaw jako źródło bibliologiczne

6. Na co dzień i od święta Książka w życiu Polaków w XIX - XXI wieku, Warszawa, 27-28 marca 2014, / "Ludzie w lichem i brudenm ubraniu nie będą wpuszczani..." - katalog wystawy jako publikacja odświętna

7. Ogólnopolska konferencja naukowa: Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku., Lublin, 24-25 października 2013 roku, Organizator: Instytut Infomracji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS: /Identyfikowanie odbiorcy w katalogach wystaw 

8. Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową: Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, w dniach 24-25. czerwca 2013 r., Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMKreferat (współautorstwo Kamil Stępień) Digitalizacja ,,Akcentu" - założenia i plany projektu

9.III międzynarodowa konferencja naukowa: "Książka, biblioteka, informacja między podziałami a wspólnotą", w dniach 23-24 kwietnia 2012, Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK w Kielcach przy współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach, Antykwariatem Naukowym im. Andrzeja Metzgera,Fabryką Porcelany AS Ćmielów, Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego: referat (współautorstwo Grażyna Piechota) Rozwój reklamy i promocji książek edukacyjnych w katalogach księgarskich 

10. III Interdyscyplinarna, ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: "Ponowoczesność w środkach audiowizualnych" pt. "Prawda-fikcja-kłamstwo", w dniach 8-9 marca 2012, Lublin, Organizator: Studenckie Koło Naukowe Medioznawców Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: referat: how someone could create a book, Picture, a symphony or a sculpture, which will compete with the big city? Czyli obraz miasta w filmach Woodego Allena

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Książka DokumentInformacja: W poszukiwaniu odpowiedniej formy, rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, 23-25.11.2011, Wrocław, Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego:referat (współautorstwo Bożena Rejak) Wiedza językowa i pozajęzykowa w odbiorze wybranych katalogów wystaw

12. Druk i Biblioteka w życiu codziennym, Warszawa, 10 maja 2011, Organizator: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologów Uniwersytetu Warszawskiego: referat Katalog wystawy jako źródło informacji o plakacie i jego twórcy a biblioteka

13. VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Humanista wobec tradycji i współczesności", pt.: "T-G-D Tekst-gatunek-dyskurs na przełomie XX i XXI wieku" Lublin 16-17 grudnia 2010 r., Organizator: Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów działające w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej: referat Katalog wystawy jako źródło informacji o plakacie i jego twórcy (próba uszczegółowienia pojęć)

14. Ogólnopolska interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa "Stereotypy - walka z wiatrakami?" Lublin, 6-7 maja 2010 r., Organizator: Studenckie Koła Naukowe: Pedagogów Specjalnych, Socjologów i Etnolingwistów działające w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej: referat Kreowanie wizerunku homoseksualisty jako stylisty we współczesnych mediach,


Publikacje:

Agnieszka Kida-Bosek, Grażyna Piechota, Dziewiętnasto wieczne katalogi wystaw artystycznych jako źródło biblilogiczne, "Folia Biblilogica", Vol. LIX, 2017/2018, s. 247-278. 

Funkcjonowanie wybranych czasopism literacko-artystycznych w obecnej przestrzeni wirtualnej, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Przestrzeń informacyjna nauki, pod red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak, Toruń 2016, s. 123-136.

 

Identyfikowanie odbiorcy w katalogach wystaw plakatu, [w:] Homo legens, pod red. A. Has-Tokarz, R. Malesy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2014, s. 61-69.

 

Agnieszka Kida, Kamil Stępień, Digitalizacja "Akcentu"- założenia i plany projektu, [w:] Współczesne Oblicza Komunikacji i Informacji, Problemy, badania, hipotezy, pod red. E. Głowackiej, M. Kowalskiej, P. Krysińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 323-334.

Agnieszka Kida, Grażyna Piechota, Rozwój reklamy i promocji książek edukacyjnych w katalogach księgarskich od XVIII do współczesności, [w:] Książka, biblioteka, Informacja, Między Podziałami a Wspólnotą III, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Moniki Olczak-Kardas, Uniwersytet Jana Kochanowski: Kielce, 2012, s. 241- 258.

Agnieszka Kida, Bożena Rejakowa, Wiedza językowa i pozajęzykowa w odbiorze katalogów wystaw plakatów, [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy, Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red., Małgorzaty Komzy, przy współudziale Ewy Jabłońskiej-Stefanowicz i Ewy Repucho, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 125-135.

Pragmatyczny aspekt katalogów wystaw (próba uszczegółowienia pojęć) [w:] T-G-D Tekst-gatunek-dyskurs na przełomie XX i XXI wieku, t. 5: Humanista wobec tradycji i współczesności, pod red. Joanny Szadury, Lublin: Polihymnia, 2012, s. 111-120.

Kreowanie wizerunku homoseksualisty jako stylisty we współczesnych mediach, [w:] Stereotypy - walka z wiatrakami? pod red. Anny Bujanowskiej, Joanny Szadury, Lublin 2011, s. 183-190. (projekt badawczy)

 

Recenzje: 

Księżyc w kulturze i nauce Zachodu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012, ss.488, "Folia Biliologica", (2011/2012), vol. 53-54) Lublin 2013, s.85-87.

Na końcu tęczy , "Akcent", 2011, nr 3, s. 124-127. 

Kryształowy Pałac, „Akcent”, 2013, nr 1, s. 132 – 135.
Follow UMCS: