The adressbook

dr hab. Anna Kędra-Kardela

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
(+48) 815372647
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/24     


 wtorek: 12:15 - 13:00


czwartek: 13:15 - 14:00


 


Konsultacje odbywają się w p. 528 (Nowa Humanistyka)


 

Adres

Nowa Humanistyka, pokój 528, pl. Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Działalność naukowa:

Międzyinstytutowy Zespół Badań Kognitywnych nad Tekstem Literackim i Filmem

 

https://www.umcs.pl/pl/zespol-badan-kognitywnych-nad-tekstem-literackim-i-filmem,23230.htm#page-1

Zainteresowania naukowe:
 • Moje zainteresowania naukowe dotyczą literatury brytyjskiej, w szczególności noweli angloirlandzkiej i konwencji gotyckiej w literaturze, jak również obejmują zagadnienia narratologii i poetyki kognitywnej, którym w ostatnich latach poświęciłam szereg publikacji i wystąpień konferencyjnych.
 
Najważniejsze publikacje:
 • Książki:
 1. Anna Kędra-Kardela. The Ascent of the Soul. A Study in the Poetic Persona of Henry Vaughan’s ‘Silex Scintillans’.  Lublin: UMCS 1992.
 2. Anna Kędra-Kardela. Reading as Interpretation. Towards a Narrative Theory of Fictional World Construction. Lublin: UMCS 2010.
 3. Anna Kędra-Kardela and Andrzej S. Kowalczyk, eds. Expanding the Gothic Canon: Studies in Literature, Film and New Media. Eds. Anna Kędra-Kardela i Andrzej S. Kowalczyk, Frankfurt: Peter Lang 2014.

 4. Grzegorz Czemiel, Justyna Galant, Anna Kędra-Kardela, Aleksandra Kędzierska, Marta Komsta, eds. Visions and Revisions. Studies in Literature and Culture. Frankfurt: Peter Lang 2015

 5. Anna Kędra-Kardela, Aleksandra Kędzierska, Magdalena Pypeć, eds. Studies in English Literature and Culture. Festschrift in Honour of Grażyna Bystydzieńska.Lublin: UMCS. 2017.

   

 • Artykuły naukowe:
 1. An (Un)Eventful Story: ‘Events’ in Frank O’Connor’s Short Story ‘The Frying Pan.’ W: Approaches to Fiction.  L.S. Kolek (ed.), PASE Studies and Monographs. Lublin: Folium 1996. s. 71-80.
 2. Boundary-Crossing in Elizabeth Bowen’s Short Story ‘The Happy Autumn Fields.’ W: Dangerous Crossing. Papers on Transgression in Literature and Culture. Monica Loeb, Gerald Porter (eds). Umeå: Umeå University 1999. s. 177-185.
 3. In Search of Identity: Subjectivity, Focalization and Speech Representation in Elizabeth Bowen’s Short Story ‘Charity.’ W: From Peripheries to the Centre. Essays in (Anglo)Irish Literature.  PASE Studies and Monographs. J.Burzyńska, D.Stanulewicz (eds), Lublin: UMCS 2001. s. 75-87.
 4. Empatia w tekście narracyjnym. Analiza kognitywna opowiadania ‘Kew Gardens’ Virginii Woolf. W: Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne. Red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski. Lublin: UMCS. 2012. s. 181-188.
 5. Between a Fragment and a Whole. A Cognitive Analysis of the Gothic Fragment as a Literary Genre. A Case Study of Anna Laetitia Aikin’s ‘Sir Bertrand: A Fragment.’ Crossroads in Literature and Culture, Jacek Fabiszak, Ewa Urbaniak Rybicka, Bartosz Wolski (eds). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 2013. s. 341-350.
 6. The Gothic Canon: Contexts, Features, Relationships, Perspectives. Expanding the Gothic Canon: Studies in Literature, Film and New Media. Ed. Anna Kędra-Kardela i Andrzej S. Kowalczyk, Frankfurt: Peter Lang 2014. 13-49. (współautor: Andrzej S. Kowalczyk)
 7. Re)enter the Author: A Cognitive Analysis of Literary Communication. [w:] Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. Ed. Dorota Babilas, Agnieszka Piskorska, Paweł Rutkowski. Warszawa: UW. 2014. 439-452. (współautor: Henryk Kardela)

 8. Iconicity and the Literary Text: A Cognitive Analysis. Cognitive Linguistics in the Making. Ed Kinga Szozda-Rudzka and Aleksander Szwedek. Frankfurt: Peter Lang 2014. 89-103.

 9. William Shakespeare’s Sonnet 130: A Conceptual Integration Analysis of Parody. British and American Studies. vol. xxi, Timisoara 2015. 173-181.

 10. The Gothic Space Revisited. Visions and Revisions. Studies in Literature and Culture. Ed Grzegorz Czemiel, Justyna Galant, Anna Kędra-Kardela, Aleksandra Kędzierska, Marta Komsta Peter Lang 2015. 169-179.

 11. A Cognitive Poetic Analysis of Intertextuality: David Lodge’s The British Museum is Falling Down. From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics.199-216. Ed. Piotr Stalmaszczyk. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2016. 199-216.

 12. Fear in Gothic Fiction: A Cognitive Poetic Analysis of Angela Carter's "The Bloody Chamber." Zagadnienia Rodzajów Literackich. 2016. LIX (59/117). 13-23.

 13.  The spaces of fear in early Gothic fiction. A Study of The Castle of Otranto, Bungay Castle and The Animated Skeleton. Studies in English Literature and Culture. Festschrift in Honour of Grażyna Bystydzieńska. Ed. Anna Kędra-Kardela, A. Kędzierska, M. Pypeć.  Lublin: UMCS. 2017. 93-106.

 14. Spaces that haunt: Elizabeth Gaskell’s “The Old Nurse’s Story.”  From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 6. Warszawa Wydawnictwa UW. 2018. 115-124.

  17. A Cognitive Poetic Approach to Paratext: Horace Walpole’s Prefaces to The Castle of Otranto. A Gothic Story. Zagadnienia Rodzajó Literackich. 2018. LXI. 55-70.

 15. Anna Kędra-Kardela i Andrzej Sławomir Kowalczyk. "Poetyka kognitywna dwie dekady później. Rozważania wokół drugiego wydania Cognitive Poetics Petera Stockwella (2020)." Przestrzenie teorii 35 (2021), ss. 331-345.


Ogłoszenia