The adressbook

dr Roman Asyngier

dr Roman Asyngier
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI
Telefon
(81) 537-52-55
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 MS Teams - grupa KONSULTACJE dr Roman Asyngier; kod dostępu: w5zp1gy


 


Środa: 11.30 - 13.00


Czwartek: 11.30 - 13.00


 


Urlop w dniach 20.07-03.09.2021


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. M.C. Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

Doktor nauk ekonomicznych; praca doktorska nt. "Zastosowanie fundamentalnej analizy wskaźnikowej do kształtowania strategii inwestycyjnych w akcje banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie", obroniona w 2009 roku z wyróżnieniem. 

Biegły sądowy w zakresie " Giełda i obrót instrumentami finansowymi"

Inwestor giełdowy

 

 

Pełnione funkcje na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Sekretarz Międzyinstytutowego Seminarium Naukowego

Koordynator współpracy Wydziału Ekonomicznego z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie

Koordynator Szkoły Giełdowej na Wydziale Ekonomicznym UMCS

 

Prowadzone dotychczas zajęcia na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Wykłady

 1. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym (15 h),
 2. Rynek kapitałowy (30 h),
 3. Giełda i obrót papierami wartościowymi (30 h),
 4. Podstawy makroekonomii (30 h),
 5. Rynki finansowe (30 h),
 6. Rynek walutowy (15 h),
 7. Podstawy instrumentów pochodnych (15 h),
 8. Giełda papierów wartościowych (30 h),
 9. Gra na rynku forex WF (15 h),
 10. Rynki finansowe Unii Europejskiej (30 h),
 11. Opcje. Funkcjonowanie instrumentu, obrót, strategie, wycena WF (15 h),
 12. Kryzysy finansowe – anatomia, przebieg, przeciwdziałanie WF (15 h),
 13. Analiza techniczna instrumentów finansowych WF (30 h),
 14. Funkcjonowanie giełd na świecie WF (15 h),
 15. Praktyczne aspekty funkcjonowania rynków finansowych POW (15 h)
 16. Rynek kapitałowy i finansowy (15 h),
 17. Inwestycje finansowe (30 h),
 18. Instytucje rynku kapitałowego (18 h),
 19. Integracja rynków finansowych Unii Europejskiej (7 h) – studia podyplomowe.
 20. Instrumenty pochodne (30 h)
 21. Analiza rynków finansowych (15 h)

Ćwiczenia i konwersatoria

 1. Mikroekonomia (30 h),
 2. Makroekonomia (30 h),
 3. Ekonomia (30 h)
 4. Rynki finansowe (30 h),
 5. Rynek kapitałowo-pieniężny (30 h),
 6. Rynek kapitałowy i finansowy (15 h),
 7. Instytucje rynku kapitałowego (15 h),
 8. Podstawy inwestowania na rynku kapitałowym (15 h),
 9. Portfel inwestycyjny (30 h),
 10. Giełda i obrót papierami wartościowymi (30 h),
 11. Rynek kapitałowy (30 h),
 12. Rynek walutowy (15 h),
 13. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym (15 h),
 14. Podstawy instrumentów pochodnych (30 h),
 15. Giełda papierów wartościowych (15 h),
 16. Inwestycje finansowe (15 h)
 17. Instrumenty pochodne (15h)
 18. Analiza rynków fiansowych (15)

Seminaria licencjackie (1) i magisterskie (2)

 

* kursywą oznaczono zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

** podane godziny to maksymalny wymiar w jakim dane zajęcia były dotychczas prowadzone 


Działalność naukowa

Najnowsze publikacje naukowe 

 

 

 

 

 • NewConnect in comparison with multilateral trading facilities in Europe. Irregularities in the functioning of the Polish MTF market, Annales UMCS sectio H , tom XLVIII, zeszyt 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 9-23. http://annales.umcs.lublin.pl/annales_ekonomia.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Reverse Splits in International Stock Markets: Reconciling the Evidence on Long-Term Returns;Współautorstwo: A. Zaremba, Sz. Okoń, R. Asyngier, L. Schroeter: Research in International Business and Finance, Elsevier, January 2019, Vol. 47, 552-562. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.10.001

 

 

 

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentruję na szeroko rozumianym funkcjonowaniu rynku finansowego, jego instytucji i instrumentów. Szczegółowe badania prowadzę w obszarze wpływu informacji i zdarzeń rynkowych na notowania instrumentów finansowych oraz współzależności notowań na rynkach giełdowych i alternatywnych systemach obrotu.

 


Ogłoszenia
Follow UMCS: