The adressbook

lic. Jagoda Tomczak-Osuchowska

Telefon
(81) 537-58-79
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.umcs.pl/pl/zespol-ds-obslugi-osob-niepelnosprawnych
3222.htm
Konsultacje

DS "Helios"


ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin


7:15- 15:15

Adres

ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10
20-036 Lublin

O sobie

Jestem specjalistą w Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS. Moją rolą jest aktywizowanie oraz wspieranie studentów z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

Swoją karierę na Uczelni zaczęłam realizując projekty "Humanista stażysta" oraz "Praktykuj z UMCS", których celem była aktywizacja zawodowa studentów z Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Z wykształcenia jestem pedagogiem, ale moja praca na Uczelni ma charakter administracyjny, chociaż często i z przyjemnością wykorzystuje swoje zdolności i doświadczenie pedagogiczne.

Z odwagą wykonuje swoje obowiązki do których szczególnie należą:

  • zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia;
  • udzielanie wsparcia pedagogicznego studentom i doktorantom w sytuacjach problemowych i kryzysowych;
  • wstępna diagnoza potrzeb studentów i doktorantów;
  • niesienie wsparcia merytorycznego nauczycielom akademickimi innym osobom prowadzącym zajęcia- w tym m.in. opiekunom lat i kierunków, jak również pracownikom odpowiedzialnym za sprawy studentów i doktorantów;
  • biorę udział w interwencjach i mediacjach w zdarzeniach kryzysowych związanych z funkcjonowaniem osób na Uczelni;
  • organizacja specjalistycznych szkoleń, konsultacji i warsztatów;
  • współpraca i organizacja pracy tłumaczy języka migowego oraz psychologów;
  • promocja działań Zespołu na zewnątrz, obsługa mediów społecznościowych;
  • kontrola dostępności stron internetowych, aplikacji mobilnych;
  • dbanie o prawa osób z niepełnosprawnościami i osób o szczególnych potrzebach.

 

Studentów, doktorantów i pracowników zainteresowanych współpracą lub którzy potrzebują wsparcia indywidualnego lub grupowego zapraszam do kontaktu.

Moja dewiza to: "Najpierw słuchaj, a zbieraj głos jako ostatni"

Możecie Państwo również kontaktować się z nami przez oficjalne konto na fb: https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-ds-Wsparcia-Os%C3%B3b-z-Niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami-UMCS-330640213698208

 
Follow UMCS: