Zostań Partnerem Programu

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje zainteresowane promocją swoich usług i produktów wśród absolwentów Uniwerytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zachęcamy do współpracy polegającej na przyznaniu naszym absolwentom  - uczestnikom Programu – zniżek i rabatów oferowanych na produkty lub usługi firmy/instytucji w zamian za świadczenia o charakterze promocyjno-reklamowym.


Na czym polega współpraca?

Firmy oraz instytucje, które decydują się przystąpić do Programu Absolwent UMCS jako jego Partnerzy, ustalają zniżki i rabaty obejmujące produkty i usługi według własnego uznania oraz zobowiązują się w stosownym porozumieniu do ich respektowania wobec okazicieli Karty Absolwenta, określając czas trwania oferty (nie krócej niż 6 pełnych miesięcy od dnia podpisania porozumienia) lub stosując zapis o jej bezterminowym charakterze. 

Dodatkowo Partner przystępując do Programu zobowiązuje się do ufundowania nagrody o wartości 500 zł (brutto), która zostanie wykorzystana w ramach konkursu organizowanego przez Program Absolwent UMCS projektów.

Co oferujemy?

1. Umieszczenie informacji o Partnerze i o oferowanych uczestnikom Programu zniżkach w ulotkach informacyjnych, dostarczanych każdemu nowemu uczestnikowi Programu Absolwent UMCS.

2. Umieszczenie  informacji o Partnerze i oferowanych uczestnikom Programu zniżkach  na stronie internetowej Programu  w zakładce dotyczącej zniżek dla absolwentów (www.absolwent.umcs.pl)

 3.  Jednorazowe umieszczenie informacji o Partnerze i oferowanych uczestnikom Programu zniżkach oraz o konkursie w wysyłanym do uczestników Programu newsletterze (Koordynator Programu odpowiedzialny jest za jego zredagowanie oraz zobowiązany jest do uzgodnienia terminu prezentacji Partnera).

4. Udostępnienie informacji o ofercie Partnera na stronie Programu oraz na portalu społecznościowym Facebook

4. Możliwość skorzystania z dodatkowych form współpracy – np. sponsorowania imprez na specjalnych warunkach, uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Program Absolwent UMCS.

 

Program w liczbach:

  • Liczba uczestników:  + 7 000  (stan na lipiec 2016) + 20/dzień;
  • Lista odbiorców newslettera: + 22 000  + zasięg wirusowy;
  • Liczba fanów na Facebooku:  + 2200 (stan na wrzesień 2016).

Główne narzędzia:

  • Karta Absolwent UMCS upoważnia jej posiadaczy do korzystania z programu rabatowego oraz atrakcyjnych ofert. Łącznie wydano już ponad 7000 kart od stycznia 2014;
  • Serwis internetowy dedykowany absolwentom: www.absolwent.umcs.pl, (średnio ok. 7000 odsłon miesięcznie);
  • Specjalna oferta Uniwersytetu dla absolwentów;
  • Newsletter  z aktualną ofertą Programu;
  • Imprezy i wydarzenia organizowane specjalnie dla absolwentów.

 

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Biuro Programu Absolwent:
20-004 Lublin, ul. Sowińskiego 12, pok. 5
tel. 81 537 50 70, 81 537 28 79, 
e-mail: program.absolwent@umcs.pl