Zespół ds. promocji WFiS

Skład zespołu ds. promocji Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS:

  • dr hab. Andrzej Nowakowski – przewodniczący zespołu
  • mgr Krzysztof Trojnar – koordynator ds. promocji
  • dr Ewa Lecka
  • dr Dorota Tymura
  • mgr Izabela Ejtel

Osoby współpracujące:

  • dr Dominika Boroń
  • mgr Krzysztof Rojek
  • mgr Anna Sadowska
  • mgr Andrzej Stawicki
  • mgr Przemysław Wrochna