Zasady rekrutacji - studia II stopnia

GEOGRAFIA

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów:

  1. absolwentów studiów wyższych z geografii – na podstawie średniej arytmetycznej ocen (a) uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu i (b) oceny na dyplomie ukończenia studiów;
  2. absolwentów studiów wyższych innych kierunków – na podstawie średniej arytmetycznej z: (a) ocen ze studiów uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu, (b) oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz (c) wyników testu kompetencyjnego z geografii w zakresie studiów pierwszego stopnia. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów geograficznych i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:

do 15 pkt. - 2,0
16-18 pkt. - 3,0
19-21 pkt. - 3,5
22-24 pkt. - 4,0
25-27 pkt. - 4,5
28-30 pkt. - 5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.


TURYSTYKA I REKREACJA

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów:

  1. absolwentów studiów wyższych turystyki i rekreacji – na podstawie średniej arytmetycznej ocen (a) uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu i (b) oceny na dyplomie ukończenia studiów;
  2. absolwentów studiów wyższych innych kierunków – na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z: (a) średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu, (b) oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz (c) wyników testu kompetencyjnego z geografii w zakresie studiów pierwszego stopnia. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów kierunku turystyka i rekreacja i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:

do 15 pkt. - 2,0
16-18 pkt. - 3,0
19-21 pkt. - 3,5
22-24 pkt. - 4,0
25-27 pkt. - 4,5
28-30 pkt. - 5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.