Zakład Wirusologii i Immunologii

Sekretariat

mgr Beata Iwan

telefon/fax: 81 537 59 40

pokój: 309 a

e-mail: beata.iwan@poczta.umcs.lublin.pl


Kierownik

prof. dr hab. Wojciech Rzeski

telefon: 81 537 77 09

pokój: 312a

e-mail: rzeskiw@hektor.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów kieunkowych - immunologia oraz immunologia z elementami wirusologii,
  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych: immunologia, wirusologia, biotechnologia roślin i zwierząt, praktikum z hodowli tkanek zwierzęcych, produkcja szczepionek i przeciwciał;
  • wykłady fakultatywne: współczesne zagrożenia wirusologiczne, współczesne problemy immunologii;
  • seminaria i pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii.

Rys historyczny

Początki Zakładu Wirusologii i Immunologii sięgają 1962 r., kiedy to z Katedry Mikrobiologii Ogólnej wyodrębniła się Katedra Mikrobiologii Szczegółowej, której kierownikiem został doc. dr hab. Kazimierz Matusiak. W 1965 roku kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Zbigniew Kawecki i sprawował je przez 22 lata do roku 1987. Jego dziełem było utworzenie w Katedrze pracowni wirusologiczno-immunologicznej. W 1970 r. Katedra zmieniła nazwę na Zakład Mikrobiologii Stosowanej i weszła w skład powstałego w tym czasie Instytutu Mikrobiologii i Biochemii. W 1987 roku kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Stosowanej został prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk. W 1995 r. po przeniesieniu się do nowego gmachu Zakład został podzielony na dwie odrębne jednostki: Zakład Wirusologii i Immunologii oraz Zakład Mikrobiologii Przemysłowej. Kierownictwo nowopowstałego Zakładu Wirusologii i Immunologii objęła prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń.


Problematyka badawcza


Patenty


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje

  1. Szuster-Ciesielska A., Mizerska-Dudka M., Daniluk J., Kandefer-Szerszeń M.: Butein inhibits ethanol-induced activation of liver stellate cells through TGF-β, NFκB, p38, and JNK signaling pathways and inhibition of oxidative stress. Journal of Gastroenterology, 2013, 48, 222-237.  IF 3.788, pkt. 30
  2. Choma A., Wiater A., Komaniecka I., Paduch R., Pleszczyńska M., Szczodrak J.: Chemical characterization of a water insoluble (1→3)-α-D-glucan from an alkaline extract of Aspergillus wentii. Carbohydrate Polymers, 2013, 91, 603-608. IF 3.479, pkt. 40
  3. Pawlikowska-Pawlęga B., Misiak L.E., Zarzyka B., Paduch R., Gawron A., Gruszecki W.I.: FTIR, (1)H NMR and EPR spectroscopy studies on the interaction of flavone apigenin with dipalmitoylphosphatidylcholine liposomes. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 2013, 1828, 518-527. IF 3.389, pkt. 35
  4. Jakubowicz-Gil J., Langner E., Badziul D., Wertel I., Rzeski W.: Silencing of Hsp27 and Hsp72 in glioma cells as a tool for programmed cell death induction upon temozolomide and quercetin treatment. Toxicology and Applied Pharmacology, 2013, 273, 580-589. IF 3.975, pkt. 40
  5. Sławińska-Brych A., Zdzisińska B., Mizerska-Dudka M., Kandefer-Szerszeń M.: Induction of apoptosis in multiple myeloma cells by a statin-thalidomide combination can be enhanced by p38 MAPK inhibition. Leukemia Research, 2013, 37, 586-594. IF 2.764, pkt. 25

Zakład posiada możliwości świadczenia usług w zakresie

  • badania różnego rodzaju substancji pod kątem ich właściwości immunomodulacyjnych, przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych; 

Pracownicy

Prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń
Prof. dr hab. Wojciech Rzeski                      
Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska                                     
Dr hab. Barbara Zdzisińska                           
Dr hab. Roman Paduch, prof. nadzw.                             
Dr Magdalena Mizerska-Kowalska
Dr Katarzyna Sawa-Wejksza                    
Dr Józef Kaczor
Dr Arkadiusz Czerwonka                                      

Mgr Beata Iwan                                       
Renata Obara