ZAKŁAD STUDIÓW AMERYKANISTYCZNYCH

Kontakt

Kierownik:


prof. dr hab. Jerzy Kutnik


tel. 081 5372609


email: kutnikjr@hektor.umcs.lublin.pl


adres: Instytut Anglistyki, UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-032 Lublin


miejsce urzędowania: pokój 15B, Nowa Humanistyka


 


 


 

Godziny dyżurów

wtorek: 12:05-13:00