Zakład Muzyki Rozrywkowej

Zakład Muzyki Rozrywkowej

Kierownik Zakładu: dr hab. Marzena Bernatowicz, prof. nadzw. UMCS,


Zakres działalności dydaktycznej

Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotów: śpiew solowy, fortepian, saksofon, perkusja, gitara i gitara basowa, zespół wokalny, big-band, podstawy improwizacji, czytanie i analiza partytur, propedeutyka instrumentacji i aranżacji, harmonia jazzowa i pop music, historia jazzu i pop music.

Zakres działalności naukowo-artystycznej

Obejmuje działalność koncertową wokalistów i instrumentalistów w różnorodnych zespołach muzyki jazzowej i rozrywkowej, opracowanie materiałów do kształcenia studentów, nagrania, opracowanie muzyczne przedstawień teatralnych i widowisk, twórczość (kompozycja, aranżacja), udział w festiwalach. Pedagodzy kierunku są autorami wielu inicjatyw artystycznych, niejednokrotnie z udziałem studentów.

Realizowane tematy badań:

· technika wokalna i problemy interpretacyjne w standardach jazzowych

· inspiracje muzyką klasyczną w aranżacjach jazzowych

· rytmy we współczesnej muzyce jazzowej

· instrumentarium big bandu jako źródło inspiracji w aranżacjach jazzowych

Pracownicy dydaktyczni:

dr hab. Stanisław Halat

dr Mariusz Bogdanowicz

dr Jadwiga Jasińska

dr Tomasz Momot

dr Marek Stefankiewicz

mgr Anna Michałowska-Kotynia

mgr Jakub Kotynia

 • dr hab. Witold Kopeć
 • dr Janusz Brych 
 • dr Zbigniew Jakubek
 • dr Jerzy Małek
 • mgr Marcin Dąbski
 • mgr Michał Iwanek
 • mgr Tomasz Mucha
 • mgr Paweł Niewiadomski
 • mgr Jakub Piotrowski
 • mgr Lech Pukos
 • mgr Magdalena Stopa- Lichograj
 • mgr Natalia Wilk
 • mgr Aleksandra Dąbrowska