ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Plac Litewski 3,
20-080 Lublin

Kontakt

Plac Litewski 3, 20-080 Lublin Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik - pokój 123, tel. 815376042 Dr hab. Jan Pleszczyński - pokój 215, tel. 815376049 Dr hab. Magdalena Piechota - pokój 215, tel. 815376049 Dr Grażyna Stachyra - pokój 215, tel. 815376049 Mgr Elżbieta Pawlak-Hejno - pokój 215, tel. 815376049

Godziny dyżurów


Kierownik Prof. zw. dr hab. Krzysztof Stępnik

wtorki i środy 8.15-9.45


Dr hab. Magdalena Piechota

dyżury w semestrze letnim 2016/2017, pokój 215:

poniedziałki i środy 11.45-13.15

 

Jan Pleszczyński (pok. 215)

 

czwartek 22 czerwca, g. 14.30-15.30 (w g. 15.30-16.30 - egzaminy dla doktorantów)

poniedziałek 26 czerwca, g. 8-9 (egzaminy dla doktorantów)

wtorek 27 czerwca, g. 8-9 (egzaminy dla doktorantów)

piątek 30 czerwca, g. 8.30-9.30

poniedziałek 3 lipca, g. 9-11 (egzaminy dla doktorantów)

 

 

Dr hab. Grażyna Stachyra

Dyżury w sesji letniej:

Dyżury w sesji letniej:

Poniedziałek 26 czerwca 8:45 - 10.45

Wtorek   4 lipca 8:45 - 10:45

Wtorek 11 lipca 8:45 - 10:45 

Zapraszam do pokoju 215, Wydział Politologii.

 


dr Elżbieta Pawlak-Hejno

W dniach 26.06-6.07.2017 przebywam poza Lublinem. W pilnych sprawach proszę o kontak na adres email: elzpawlak@gmail.com

Konsultacje w sesji:

10.07 - 8.30-10.00

12.07 - 8.30-10.00

 

 

Opis

Profil badawczy: 
• badania środków masowego przekazu (media studies); 
• gatunki medialne, ze szczególnym uwzględnieniem reportażu prasowego oraz form komunikacji radiowej; 
• ideologiczno-polityczne aspekty komunikacji społecznej; 
• epistemologia komunikacji masowej; 
• etyka dziennikarstwa i mediów; 
• edutainment jako zjawisko w przestrzeni komunikacji społecznej; 
• konwencje komunikacyjne; 
• retoryczność w sytuacjach komunikacyjnych; 
• literatura jako forma komunikowania.