ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Plac Litewski 3,
20-080 Lublin

Kontakt

Plac Litewski 3, 20-080 Lublin Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik - pokój 123, tel. 815376042 Dr hab. Jan Pleszczyński - pokój 215, tel. 815376049 Dr hab. Magdalena Piechota - pokój 215, tel. 815376049 Dr Grażyna Stachyra - pokój 215, tel. 815376049 Mgr Elżbieta Pawlak-Hejno - pokój 215, tel. 815376049

Godziny dyżurów


Kierownik Prof. zw. dr hab. Krzysztof Stępnik

wtorki i środy 8.15-9.45


Dr hab. Magdalena Piechota

dyżury w semestrze letnim 2016/2017, pokój 215:

poniedziałki i środy 11.45-13.15

 

Jan Pleszczyński (pok. 215)

Konsultacje w semestrze letnim: poniedziałki, 14.15-15.45

oraz w terminach podanych w profilu:  http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2193,pl.html

 

Dr hab. Grażyna Stachyra

Dyżury w semestrze letnim:

Poniedziałek 12.45 - 13.45    p. 15, Inkubator Medialno-Artystyczny ACK Chatka Żaka, hall przed Radio Centrum

Wtorek 11.10 - 12.40            p. 215, Wydział Politologii

 

 

dr Elżbieta Pawlak-Hejno

Szanowni Państwo,

Na konsultacje w semestrze letnim zaprszam:

Środy: 11.05-13.00 (p. 215, WP)

 

dr Magdalena Pataj

Konsultacje w semestrze letnim:

środy 11.10-12.40 p. 215 (Wydział Politologii)

czwartki 9.35-11.05 s. 010 (ACK Chatka Żaka)

 

 

 

 

Opis

Profil badawczy: 
• badania środków masowego przekazu (media studies); 
• gatunki medialne, ze szczególnym uwzględnieniem reportażu prasowego oraz form komunikacji radiowej; 
• ideologiczno-polityczne aspekty komunikacji społecznej; 
• epistemologia komunikacji masowej; 
• etyka dziennikarstwa i mediów; 
• edutainment jako zjawisko w przestrzeni komunikacji społecznej; 
• konwencje komunikacyjne; 
• retoryczność w sytuacjach komunikacyjnych; 
• literatura jako forma komunikowania.