ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Plac Litewski 3,
20-080 Lublin

Kontakt

Plac Litewski 3, 20-080 Lublin Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik - pokój 123, tel. 815376042 Dr hab. Jan Pleszczyński - pokój 215, tel. 815376049 Dr hab. Magdalena Piechota - pokój 215, tel. 815376049 Dr Grażyna Stachyra - pokój 215, tel. 815376049 Mgr Elżbieta Pawlak-Hejno - pokój 215, tel. 815376049

Godziny dyżurów


Kierownik Prof. zw. dr hab. Krzysztof Stępnik

wtorki i środy 8.15-9.45


Dr hab. Magdalena Piechota

dyżury w semestrze letnim 2016/2017, pokój 215:

poniedziałki i środy 11.45-13.15

 

Jan Pleszczyński (pok. 215)

 

Konsultacje w semestrze letnim (p. 215):

poniedziałki, g. 14.30-16.30

wtorki, g. 7.15-8.oo

 

Dr hab. Grażyna Stachyra

Dyżury w sesji letniej:

Dyżury w sesji letniej:

Poniedziałek 26 czerwca 8:45 - 10.45

Wtorek   4 lipca 8:45 - 10:45

Wtorek 11 lipca 8:45 - 10:45 

Zapraszam do pokoju 215, Wydział Politologii.

 


dr Elżbieta Pawlak-Hejno

Na konsultacje w sesji zapraszam:

W poniedziałek 6 lutego 9.00-10.00 do sali 6, ul. Zana

W piątek 10 lutego od 8.30-10.00 p. 215, Wydział Politologii

13lutego 9.00-10.00, sala 6, ul. Zana

14 lutego od 9.15-10.15, p. 215, Wydział Politologii

 

Opis

Profil badawczy: 
• badania środków masowego przekazu (media studies); 
• gatunki medialne, ze szczególnym uwzględnieniem reportażu prasowego oraz form komunikacji radiowej; 
• ideologiczno-polityczne aspekty komunikacji społecznej; 
• epistemologia komunikacji masowej; 
• etyka dziennikarstwa i mediów; 
• edutainment jako zjawisko w przestrzeni komunikacji społecznej; 
• konwencje komunikacyjne; 
• retoryczność w sytuacjach komunikacyjnych; 
• literatura jako forma komunikowania.