Zakład Historii XIX wieku

Kierownik: 
 
 
Pracownicy:
 
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Wiesław Śladkowskim
prof. dr hab. Jan Lewandowski
dr Stanisław Wiśniewski
dr Zofia Gołębiowska

             
Główne kierunki badań:
 • Rozwój państwowości rumuńskiej w XIX i na pocz. XX .w.
 • Polacy we Francji w czasie II wojny światowej
 • Idea wolności słowa w publicystyce XIX-wiecznej
 • Poselstwo i ambasada polska w Londynie w okresie międzywojennym
 • Szwajcarska opinia publiczna wobec kwestii polskiej 1914-1918
 • Polskie partie i organizacje polityczne przełomu XIX i XX w.
 • Rola społeczna i kulturalna ziemiaństwa lubelskiego
 • Dzieje Lublina, miast i miasteczek Lubelszczyzny
 • Społeczne i militarne aspekty powstania styczniowego.

Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a,
20 – 031 Lublin,
 
Pokoje, w których urzędują Pracownicy: 
Na Wydziale Humanistycznym:
 • p. 322 - tel. +48 (81) 537 26 77
 • p. 323 - tel. + 48 (81) 537 26 78
 • p. 324 - tel. +48 (81) 537 26 79
 • p. 325 - tel. + 48 (81) 537 26 80