Zakład Historii Najnowszej

 
Kierownik:
 
Pracownicy:
 
 
Pracownicy emerytowani
Dr hab. Emil Horoch, prof. UMCS
 

Główne kierunki badań:

I. Pogranicze etniczne w Polsce  południowo-wschodniej (od średniowiecza do współczesności) – przenikanie i  przetwarzanie wartości i modeli.

 • Postawy społeczno-polityczne w Polsce  wschodniej i ich konsekwencje w czasie i po II wojnie światowej

II. Związki polsko-powszechnodziejowe w XIX i XX w.

 • Polska  myśl polityczna w okresie porozbiorowym
 • Społeczeństwo  PRL - elity polityczne PRL; postawy społeczne  w PRL; instytucje partyjne i rządowe a społeczeństwo

III. Życie  społeczno-polityczne II Rzeczypospolitej

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne II  Rzeczypospolitej
 • Mniejszości narodowe w II  Rzeczypospolitej
 • Dekompozycja obozu piłsudczykowskiego
 • Elity polityczne w II Rzeczypospolitej

IV. Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich w XX w.


Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a,
20 – 031 Lublin,
 
Pokoje, w których urzędują pracownicy: 
Na Wydziale Humanistycznym:
 • p. 327, tel: +48 (81) 537 26 82
 • p. 328, tel: +48 (81) 537 26 83
 • p. 329, tel: +48 (81) 537 26 84
 • p. 330, tel: +48 (81)  537 26 71
 • p. 331, tel: +48 (81) 537 27 42