Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej

Kierownik:
 
Pracownicy:
 

Główne kierunki badań:
W Zakładzie realizowane są następujące zadania badawcze:
  • Polacy i polskie organizacje społeczne, kulturalne i polityczne w Rosji w XIX-XX w. (z koncentracją uwagi nad losami uchodźców polskich w Rosji w czasie I wojny światowej oraz Polaków na Białorusi i Ukrainie na początku XX w.);
  • Problematyka radziecka na łamach paryskiej „Kultury”; Piotr Stołypin - życie i działalność polityczna.

Adres:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a,
20-031 Lublin,
 
Pracownicy zajmują pokoje na Wydziale Humanisycznym:
  • p. 333
  • p. 334

Kontakt telefoniczny:

  • Tel:  +48 (81) 537 26 56
  • Tel:  +48 (81) 537 26 57
  • Tel:  +48 (81) 537 26 56