Zakład Genetyki i Mikrobiologii

Sekretariat

mgr inż. Małgorzata Gęca

telefon: 81 537 59 70

pokój: 201A

e-mail: malgorzata.geca@umcs.pl


Kierownik

prof. dr hab. Adam Choma

telefon: 81 537 59 72

pokój: 202A

e-mail: adam.choma@umcs.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów podstawowych dla studentów biologii i biotechnologii: mikrobiologia, genetyka, inżynieria genetyczna - kursy podstawowe i rozszerzone;
 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotów specjalizacyjnych dla studentów biologii i biotechnologii: mikrobiologia II, mikologia kliniczna, mikrobiologia lekarska, protozoologia, fizjologia bakterii, techniki laboratoryjne, mechanizmy infekcji bakteryjnych, podstawy bioinformatyki, bioinformatyka, biotechnologia roślin i zwierząt, biotechnologia w medycynie, molekularne podstawy diagnostyki chorób genetycznych;
 • wykłady i ćwiczenia dla studentów logopedii z audiologią: podstawy genetyki, wybrane metody analizy genetycznej, uwarunkowania genetyczne chorób człowieka; dla studentów chemii (specjalność chemia środków bioaktywnych i kosmetyków): chemia kwasów nukleinowych, mikrobiologia lekarska;
 • seminaria i pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii, seminaria i pracownie dla doktorantów.

Rys historyczny

W 1950 roku Pracownia Mikrobiologiczna funkcjonująca w Katedrze Fizjologii Roślin przekształciła się w Katedrę Mikrobiologii Ogólnej. Organizatorem Katedry i jej pierwszym kierownikiem był prof. Władysław Kunicki-Goldfinger. W 1970 roku Katedrę przemianowano na Zakład Mikrobiologii Ogólnej. Katedra w ciągu 50 lat swego istnienia dała początek kilku innym jednostkom organizacyjnym: Katedrze Mikrobiologii Szczegółowej, Pracowni Wirusologicznej, Pracowni Chemii Bakteryjnej. W 2007 roku Zakład przemianowano na Zakład Genetyki i Mikrobiologii.

Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Władysław Kunicki-Goldfinger (1950-1955); prof. dr Jadwiga Marszewska-Ziemięcka (1956-1961); prof. dr Zbigniew Lorkiewicz (1961-1993); prof. dr hab. Ryszard Russa (1993-2005); prof. dr hab. Anna Skorupska (2005-2014), prof. dr hab. Adam Choma od 2014 roku.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje

 1. Stasiak G., Mazur A., Wielbo J., Marczak M., Żebracki K., Koper P., Skorupska A. (2014) Functional relationships between plasmids and their significance for metabolism and symbiotic performance of  Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Journal of Applied Genetics.  55: 515–527
 2. Marczak M., Matysiak P., Kutkowska J., Skorupska A. (2014) PssP2 Is a Polysaccharide Co-Polymerase Involved in Exopolysaccharide Chain-Length Determination in Rhizobium leguminosarum. PLOS One  Vol9: 9
 3. Gnat S.,  Wójcik M.,  Wdowiak-Wróbel S.,  Kalita M.,  Ptaszyńska  A., Małek W. (2014) Phenotypic characterization of Astragalus glycyphyllos symbionts and their phylogeny based on the 16S rDNA sequences and RFLP of 16S rRNA gene. Antonie Van Leeuwenhoek. 105(6):1033-1048
 4. Komaniecka I., Choma A., Mazur A.,. Duda K. A., Lindner B., Schwudke D., Holst O. (2014) Occurrence of an Unusual Hopanoid-containing Lipid A Among Lipopolysaccharides from Bradyrhizobium Species. The Journal of Biological Chemistry. 289:35644-35655
 5. Karaś M., Russa R. (2014) Ether-type moieties in the lipid part of glycoinositolphospholipids of Acanthamoeba rhysodes.Lipids. 49(4):369-383
 6. Choma A., Wiater A., Komaniecka I., Paduch R., Szczodrak J. (2013) Chemical characterization of water insoluble α-(1→3)-D-glucan from alkaline extract of Aspergillus wentii. Carbohydr. Polym. 91, 603-608.   
 7. Turska-Szewczuk A. Lindner B., Komaniecka I., Kozińska A., Pękala A., Choma A., Holst O. (2013) Structural and immunochemical studies of the lipopolysaccharide from the fish pathogen, Aeromonas bestiarum strain K296, serotype O18. Marine Drugs. 11, 1235-1255
 8. Marczak M., Dźwierzyńska M., Skorupska A. (2013) Homo- and heterotypic interactions between Pss proteins involved in the exopolysaccharide transport system in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Biol Chem. 394:541-559
 9. Janczarek M., Urbanik-Sypniewska T. (2013) Expression of the Rhizobium leguminosarum bv. trifolii pssA gene involved in exopolysaccharide synthesis is regulated by RosR, phosphate, and the carbon source. J. Bacteriol. 195, 3412-3423.
 10. Marek-Kozaczuk M., Leszcz A., Wielbo J., Wdowiak-Wróbel S., Skorupska A.(2013) Rhizobium pisi sv. trifolii K3.22 harboring nod genes of the Rhizobium leguminosarum sv. trifolii cluster. Syst. Appl. Microbiol. 36: 252– 258

Pracownicy

prof. dr hab. Adam Choma
prof. dr hab. Wanda Małek
prof. dr hab. Anna Skorupska
prof. dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska
dr hab. Monika Janczarek, prof UMCS
dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS
dr hab. Iwona Komaniecka
dr hab. Jerzy Wielbo
dr hab. Marta Palusińska-Szysz
dr hab. Anna Turska-Szewczuk
dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel
dr Michał Kalita
dr Magdalena Karaś
dr Dominika Kidaj
dr Jolanta Kutkowska
dr Małgorzata Marczak
dr Monika Marek-Kozaczuk
dr Anna Sroka-Bartnicka
dr Piotr Koper
mgr inż. Małgorzata Gęca
mgr Hubert Pietras
mgr Magdalena Wójcik
mgr Joanna Zalewska
mgr Katarzyna Zamłyńska
mgr Kamil Żebracki
Grzegorz Gronowski
Teresa Kajlewicz