ZAKŁAD EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-033 Lublin

Kontakt

(81) 537-26-98 - prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr hab. Leszek Tymiakin (p. 223 NH); (81) 537-26-97 - dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, dr hab. Iwona Morawska (p. 224 NH); (81) 537-53-97 - dr Małgorzata Potent-Ambroziewicz, dr Beata Jarosz (p. 117 SH), mgr Bożena Głos (p. 117 SH).

Godziny dyżurów

Semestr zimowy 2017/2018:

 • prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska - wtorek 14.40-15.30 i czwartek 11.30-12.30 (p. 223, NH);
 • prof. dr hab. Leszek Tymiakin - czwartek 16.15-18.15 (p. 223, NH);
 • dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska - środa 12.00-13.00 i czwartek 10.30-11.15 (p. 224, NH);
 • dr hab. Iwona Morawska - wtorek 11.15-12.00 i czwartek 8.30-9.30 oraz 15.30-16.15 (p. 224, NH);
 • dr Małgorzata Potent-Ambroziewicz - [urlop; preferowany kontakt mailowy];
 • dr Beata Jarosz - wtorek 11.30-13.00 i czwartek 10.40-11.10 (p. 117 SH);
 • mgr Bożena Głos - poniedziałek 11.30-12.30 i wtorek 9.30-10.30 (p. 117 SH).

Doktoranci:

 • mgr Izabela Puchala - środa 15.15-16.00 (p. 223, NH).

Opis

KALENDARIUM

 • 1973 – utworzenie Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego decyzją ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Polskiej prof. dra hab. Leona Kaczmarka. Kuratorem została prof. dr hab. Teresa Skubalanka.
 • 1978 – objęcie kierownictwa przez dr hab. Halinę Wiśniewską.
 • 2002 – objęcie kierownictwa przez prof. dr hab. Barbarę Myrdzik.
 • 7.10.2009 – zmiana nazwy na Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych;
 • 1.09.2010 – rozpoczęcie realizacji czteroletniego projektu: „www.praktyki.wh.umcs” – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Członek Grupy Sterującej – dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska; kierownik merytoryczny – dr hab. Iwona Morawska); termin zakończenia projektu: 13.11.2014 r.
 • 2011 – objęcie kierownictwa przez prof. dr hab. Małgorzatę Karwatowską.
 • 2013 – przy Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych zostało utworzone Koło Młodych Dydaktyków (http://umcs.pl/pl/kolo-naukowe-mlodych-dydaktykow,3917.htm).

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • dydaktyka literatury i języka polskiego (M. Karwatowska, L. Tymiakin, E. Dunaj, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, B. Jarosz);
 • dydaktyka wiedzy o kulturze (M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, B. Jarosz);
 • innowacyjne metody kształcenia (M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, B. Jarosz);
 • wartości w dyskursie dydaktycznym i edukacja aksjologiczna w szkole (M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, B. Jarosz);
 • funkcjonowanie i odbiór tekstów kultury w szkole (E. Dunaj, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska);
 • media w edukacji i strategie kształcenia medialnego (I. Morawska);
 • film i adaptacja filmowa w edukacji (E. Dunaj);
 • język młodzieży (M. Karwatowska, M. Potent-Ambroziewicz, B. Jarosz);
 • sprawność komunikacyjna uczniów (L. Tymiakin);
 • język w Internecie (M. Karwatowska, M. Potent-Ambroziewicz, B. Jarosz);
 • badania historycznojęzykowe (L. Tymiakin);
 • genologia lingwistyczna (M. Karwatowska, L. Tymiakin, B. Jarosz).

OBECNI I EMERYTOWANI PRACOWNICY ZAKŁADU

 • Prof. dr hab. Halina Wiśniewska – od 1973 r.; doktorat w 1973 r.; habilitacja w 1978 r., tytuł profesora uzyskany w 1989 r.
 • Prof. dr hab. Barbara Myrdzik – od 1984 r.; doktorat w 1982 r.; habilitacja w 1993 r., tytuł profesora uzyskany w 2001 r.
 • Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska (KIEROWNIK) – od 1994 r.; doktorat w 1992 r.; habilitacja w 2002 r.; tytuł profesora uzyskany w 2012 r.
 • Dr Alina Zabrotowicz – od 1980 r.; odeszła na emeryturę w 2001 r.; doktorat w 1986 r.
 • Dr Barbara Tarczyńska – od 1982 r., doktorat w 1989 r.
 • Dr hab. Iwona Morawska– od 1995 r., doktorat w 2003 r.; habilitacja w 2013 r.
 • Dr hab. Leszek Tymiakin– od 1998 r., doktorat w 1989 r.; habilitacja w 2009 r.
 • Dr Ewa Dunaj-Kozakow – od 2001 r.; doktorat w 1994 r. 
 • Dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska – od 2002 r.; doktorat w 2002 r.; habilitacja 2013 r.
 • Dr Małgorzata Potent-Ambroziewicz – od 2010 r.; doktorat w 2010 r.
 • Dr Beata Jarosz – od 2011 r., doktorat w 2012 r.
 • Dr Bożena Kotuła – od 1989 r. do 1999 r.
 • Mgr Możena Głos.

DOKTORANCI:

 • mgr Milena Zgierska (VI rok);
 • mgr Marina Belokoneva Shiukashvili (IV rok);
 • mgr Paulina Mucha (IV rok);
 • mgr Beata Szejgiec (IV rok);
 • mgr Małgorzata Mac (I rok);
 • mgr Izabela Puchala (I rok);
 • mgr Edyta Wójcicka (I rok).