Zakład Chóralistyki

Zakład Chóralistyki

Kierownik Zakładu: prof. zw. Urszula Bobryk, tel. 81 537 - 69 - 21

Zakres działalności dydaktycznej
Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z przedmiotów: dyrygowanie, czytanie partytur, chór, zespoły wokalne, warsztaty muzyczne, metodyka śpiewu zbiorowego, metodyka prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych, literatura chóralna. Przygotowują także studentów do dyplomu artystycznego, stanowiącego część składową pracy dyplomowej oraz sprawują opiekę nad praktykami w zespołach muzycznych.

Zakres działalności naukowo - artystycznej.
Działalność artystyczna w zakresie prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych - koncerty publiczne. Przygotowanie do prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich. Stała współpraca z instytucjami artystycznymi (filharmonie) w zakresie wykonywania dzieł oratoryjno-kantatowych. Koordynacja ogólnopolskiego programu MKiDN Śpiewająca Polska. Opieka artystyczna i organizacyjna nad cyklicznymi koncertami oraz festiwalami prezentującymi muzykę chóralną: Ars Chori, Triduum Cecyliańskie, Maraton Koncertowy Młodzi Muzycy – Muzykom Seniorom, Wielkopostne Śpiewanie, Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej i inne.

Pracownicy dydaktyczni:

dr hab. Elżbieta Krzemińska, prof. nadzw.                                 

dr hab. Małgorzata Nowak, prof. nadzw.                                   

dr hab. Teresa Krasowska ( ½ etatu)                                                                           

dr hab. Monika Mielko-Remiszewska                                         

dr Piotr Wijatkowski                                                                                          

mgr Joanna Barczyńska                                                                                                

mgr Joanna Ćwirko                                                                                         

mgr Krystyna Jankowska

  • prof. Lucjan Jaworski
  • mgr Milena Lis
  • lic. Dominik Mielko