Wzór strony tytułowej prac dyplomowych i oświadczenie autora pracy

Opracowano dla Wydziału Biologii i Biotechnologii nowy wzór strony tytułowej prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Wzór ten jest zgodny z zasadami Systemu Identyfikacji Wizualnej UMCS.

Poniżej załączamy również wzór oświadczenia autora pracy magisterskiej

Do pobrania następujące pliki:

  • Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej
  • Oświadczenie autora pracy magisterskiej (załacznik do Uchwały nr 5/2014/dydaktyka Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 16 kwietnia 2014 r.)