Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Administracja studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Administracja publiczna studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Administrowanie sieciami komputerowymi studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Analiza danych studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Animacja komputerowa i etiuda filmowa studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Architektura książki - projektowanie i edycja studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Archiwistyka studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Arteterapia z elementami psychologii twórczości studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Chemia praktyczna studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Coaching i mentoring studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Edukacja plastyczna studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Filozofia i etyka studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Fizyka studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Fotografia studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Grafika komputerowa i DTP studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Grafika wydawnicza studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Historia i wiedza o społeczeństwie studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Języki skandynawskie dla rynku pracy studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Kompetencje wychowawcze studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Kształcenie zdalne w edukacji studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Logopedia - studia czterosemestralne studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Malarstwo studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Matematyka studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Marketing internetowy i brokering informacji studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Mediacja szkolna i sądowa studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Monitoring i zarządzanie środowiskiem studia podyplomowe Wydział Biologii i Biotechnologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Muzealnictwo studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Muzykoterapia studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Nauczanie biologii studia podyplomowe Wydział Biologii i Biotechnologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Nauczanie chemii studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Nauczanie geografii studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Nauczanie języka polskiego jako obcego studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Neurologopedia studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Nowe technologie dla kultury i administracji studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Nowoczesne techniki badawcze studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Ochrona danych osobowych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika Marii Montessori studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika specjalna studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Podyplomowe Studium Legislacji studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawne instrumenty ochrony środowiska studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawo gospodarcze i handlowe studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawo technologii informacyjnych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Programowanie i bazy danych studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Programowanie i informatyka w szkole studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Przedsiębiorczość studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Psychologia sądowa studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Public relations and media marketing studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Rachunkowość studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Radioekologia studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Realizator dźwięku w studio i na koncercie studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Samorządność i samorząd terytorialny studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi - PLANOWANE! studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Surdologopedia studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Systemy informacji geograficznej w praktyce studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Translatoryka studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Tworzenie kolekcji cyfrowych studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Wzornictwo studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Zamówienia publiczne studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Zarządzanie porządkiem publicznym studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji