Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Administracja studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Administracja publiczna studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Administrowanie sieciami komputerowymi studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Analiza danych studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Animacja komputerowa i etiuda filmowa studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Architektura książki - projektowanie i edycja studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Archiwistyka studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Arteterapia z elementami psychologii twórczości studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Asystent osoby starszej studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Chemia praktyczna studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Coaching i mentoring studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Diagnoza i terapia osób z autyzmem studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Edukacja plastyczna studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Emisja głosu studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Etyka studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Filozofia i etyka studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Fizyka studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Fotografia studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Genealogia i biografistyka studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Grafika komputerowa i DTP studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Grafika wydawnicza studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Historia i wiedza o społeczeństwie studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa B studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informatyka w szkole studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Języki skandynawskie dla rynku pracy studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Kompetencje wychowawcze studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Kształcenie zdalne w edukacji studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Logopedia - studia czterosemestralne studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Logopedia - studia dwusemestralne studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Malarstwo studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Matematyka studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Marketing internetowy i brokering informacji studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Mediacja szkolna i sądowa studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Multimedia studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Muzealnictwo studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Muzykoterapia studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Nauczanie biologii studia podyplomowe Wydział Biologii i Biotechnologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Nauczanie chemii studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Nauczanie geografii studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Nauczanie języka polskiego jako obcego studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia studia podyplomowe Wydział Biologii i Biotechnologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Brak rekrutacji
Neurologopedia studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Nowe technologie dla kultury i administracji studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Nowe technologie w warsztacie nauczyciela studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Nowoczesne techniki badawcze studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Ochrona danych osobowych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika Marii Montessori studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystowowanych społecznie studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika specjalna studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Prawo gospodarcze i handlowe studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawo technologii informacyjnych studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Przedsiębiorczość studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Public relations and media marketing studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Rachunkowość studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Radioekologia studia podyplomowe Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Realizator dźwięku w studio i na koncercie studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Reklama i komunikacja wizualna studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Zamknięta rekrutacja
Samorządność i samorząd terytorialny studia podyplomowe Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Scenografia i wystawiennictwo studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Strateg budowania marki pracodawcy - Employer Branding Strategist studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Surdologopedia studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Systemy informacji geograficznej w praktyce studia podyplomowe Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Translatoryka studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Tworzenie kolekcji cyfrowych studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Otwarta rejestracja
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Wczesna edukacja dziecka studia podyplomowe Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Wiedza o kulturze studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Wzornictwo studia podyplomowe Wydział Artystyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Sztuka Brak rekrutacji
Zaawansowane administrowanie sieciami komputerowymi studia podyplomowe Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Zamówienia publiczne studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Zarządzanie porządkiem publicznym studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski studia podyplomowe Wydział Politologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Zarządzanie w turystyce studia podyplomowe Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja