Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Biologia studia III stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Biotechnologia studia III stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Chemia studia III stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Chemia studia III stopnia Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Doctoral Studies in Literature and Linguistics studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Filozofia studia III stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Fizyka studia III stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Ekonomia studia III stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Geografia studia III stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Historia studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne) studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Kulturoznawstwo studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Matematyka studia III stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Nauki o mediach studia III stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Nauki o polityce studia III stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Nauki o polityce w j. angielskim studia III stopnia Wydział Politologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej studia III stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Nauki o zarządzaniu studia III stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika studia III stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika studia III stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawo studia III stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawo studia III stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Psychologia studia III stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Psychologia studia III stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Socjologia studia III stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja