Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Anglistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Applied Linguistics (English-Russian) studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Archeologia studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Archeologia studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Architektura książki - projektowanie i edycja studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Architektura informacji studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Archiwistyka studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Bałkanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Doctoral Studies in Literature and Linguistics studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
E-edytorstwo i techniki redakcyjne studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
English Studies studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Filologia polska studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Filologia polska studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Germanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Germanistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Glottodydaktyka polonistyczna studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Historia studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Historia studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Historia studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Historia i wiedza o społeczeństwie studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Iberystyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informacja w e-społeczeństwie studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informatologia stosowana studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Języki skandynawskie dla rynku pracy studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne) studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Kulturoznawstwo studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Kulturoznawstwo studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Kulturoznawstwo studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Lingwistyka stosowana studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Lingwistyka stosowana studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Logopedia z audiologią studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Logopedia z audiologią studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Logopedia - studia czterosemestralne studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Muzealnictwo studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Nauczanie języka polskiego jako obcego studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Neurologopedia studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Nowe technologie dla kultury i administracji studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Romanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Romanistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Rusycystyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Rusycystyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Surdologopedia studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Technologie cyfrowe w animacji kultury studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Technologie cyfrowe w animacji kultury studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Translacja konferencyjna studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Translatoryka studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Turystyka historyczna studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Turystyka historyczna studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Tworzenie kolekcji cyfrowych studia podyplomowe Wydział Humanistyczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Ukrainistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Ukrainistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja