Wynalazki

Wynalazki zgłoszone do Urzędu Patentowego RP

(wykaz zawiera: nazwę wynalazku, nazwiska autorów, nr zgłoszenia, datę zgłoszenia)

 1. Betulina do zastosowania jako lek na choroby wątroby. – Martyna Kandefer-SzerszeńAgnieszka Szuster-Ciesielska – P.390788 – 22/03/2010
 2. Szczep bakterii Rhizobium leguminosarum bv. vicie GR09  do zastosowania w otrzymywaniu bionawozu dla roślin motylkowatych oraz sposób wytwarzania tego bionawozu. – Jerzy WielboDominika MajMonika Marek-KozaczukAnna Skorupska – P.391304 – 24/05/2010
 3. Kompleks rybosomalnych białek P z zarodźca malarii Plasmodium falciparum jako antygen patogenu malarii oraz sposób otrzymania tego antygenu i kaseta ekspresyjna do tego sposobu. – Marek Tchórzewski, Dawid Krokowski, Agnieszka Szuster-CiesielskaNikodem GrankowskiLeszek Wawiórka – P.391384 – 31/05/2010
 4. Sposób otrzymywania związków terpenoidowych, zwłaszcza smakowo-zapachowych. – Mariusz TrytekJan Fiedurek – P.392386 – 13/09/2010
 5. Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 do zastosowania wprofilaktyce lub terapii zakażeń wywołąnych przez Mycobacterium oraz sposób wyselekcjonowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta. – Marta FiołkaJerzy Wielbo, Mirosław Zagaja – P.394948 – 19/05/2011
 6. Sposób hodowli bakterii Legionella lytica na sztucznym podłożu. – Marta Palusińska-SzyszTeresa Urbanik-Sypniewska, Elżbieta Wiśniewska – P.396985 – 15/11/2011
 7. Sposób hodowli owocników żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus). – Janusz SzczodrakAdrian WiaterMałgorzata Pleszczyńska, Marek Siwulski, Józef Krzysztof Biernacki – P.397668 – 30/12/2011
 8. Sposób hodowli owocników porka brzozowego. – Janusz SzczodrakAdrian WiaterMałgorzata Pleszczyńska, Marek Siwulski, Józef Krzysztof Biernacki – P.402108 – 18/12/2012
 9. Sposób otrzymywania mutanazy do zastosowania jako środek przeciwpróchniczy w preparatach do higieny jamy ustnej i produktach spożywczych. – Janusz SzczodrakAdrian WiaterMałgorzata Pleszczyńska – P.402139 – 20/12/2012
 10. Preparat do nawożenia roślin bobowatych. – Jerzy WielboDominika Kidaj – P.408048 – 28/04/2014
 11. Zestaw starterów do identyfikacji i różnicowania bakterii z rodziny Legionellaceae oraz sposób zastosowania tych starterów w łańcuchowej reakcji polimerazy. – Monika Janczarek, Marta Palusińska-Szysz – P.406879 – 20/01/2014
 12. Kompleks polisacharydowo-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium. – Marta Fiołka, Krzysztof Grzywnowicz, Jolanta Rzymowska, Rafał Szewczyk – P.408451 – 06/06/2014
 13. Preparat do zastosowania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół. – Mariusz Trytek, Aneta Ptaszyńska, Dorota Gryko, Grzegorz Borsuk – P.408774 – 07/07/2014
 14. Biosorbent do oczyszczania środowisk wodnych z metali ciężkich, związków organicznych i pierwiastków radioaktywnych oraz sposób usuwania takich związków chemicznych z użyciem tego biosorbentu. – Mariusz Trytek, Marek Majdan, Agnieszka Gładysz -Płaska – P.410386 – 04/12/2014
 15. Kompleks TRIS peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica i jego wykorzystania w leczeniu nowotworu szyjki macicy ludzkiej. – Marta Fiołka, Krzysztof Grzywnowicz, Jolanta Rzymowska, Paweł Mak, Kinga Lewtak – P.405944 – 07/11/2013
 16. Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do zastosowania w leczeniu chorób nowotworowych krwi. – Magdalena Jaszek, Anna Matuszewska, Grzegorz Janusz, Monika Osińska-Jaroszuk, Justyna Sulej, Dawid Stefaniuk, Krzysztof Giannopoulos, Marta Karp – P.406228 – 25/11/2013
 17. Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do zastosowania w leczeniu raka szyjki macicy. – Anna Matuszewska, Magdalena Jaszek, Grzegorz Janusz, Monika Osińska-Jaroszuk, Justyna Sulej, Dawid Stefaniuk, Jerzy Rogalski, Magdalena Mizerska-Dudka, Martyna Kandefer-Szerszeń – P.406573 – 18/12/2013

Wynalazki zgłoszone za granicą

(wykaz zawiera: nazwę wynalazku, nazwiska autorów, nr zgłoszenia, datę zgłoszenia)

 1. Phenoxazine dyes. – Anna Jarosz-Wilkołazka – US 2010 0000032A1 – 07/07/2010
 2. Ribosomal P protein complex from Plasmodium falciparum as antigen against malaria. – Marek Tchórzewski, Dawid Krokowski, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Nikodem Grankowski, Leszek Wawiórka – EP2409987 – 27/05/2011