Wykłady ogólnouniwersyteckie (2015/2016)

REKTOR
UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA XLVIII EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH

W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016


Plan wykładów