Wykaz kierunków studiów - obowiązkowy WF semestr letni 2015/16

Wykaz kierunków studiów objętych obowiązkowymi zajęciami z przedmiotu wychowanie fizyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016:

1/ Eduk. artyst. w zakresie szt. plast.; I rok st. II st.; 30 godz.;

2/ Grafika jednolite mgr; I rok studiów ; 30 godz.;

3/ Grafika; I rok studiów II stopnia; 30 godz.; 14 k, 2 m, 16

4/ Biotechnologia medyczna II rok studiów II stopnia; 30 godz.;

5/Chemia śr. bioakt. i kosm.; I rok studiów II stopnia; 30 godz.;

6/Chemia kryminalistyczna I rok II stopnia; 30 godz.;

7/Analityka chemiczna;  I rok studiów II stopnia; 30 godz.;

8/Ochrona środowiska; I rok II stopnia; 30 godz.;

9/Ekonomia; I rok studiów II stopnia; 30 godz.;

10/Finanse i rachunkowość; I rok studiów II stopnia; 30 godz.; 

11/Zarządzanie; I rok studiów II stopnia; 15 godz.;

12/Europeistyka; I rok studiów I stopnia; 30 godz.;

13/Europeistyka; I rok studiów II stopnia; 15 godz.;

14/Kognitywistyka; I rok studiów I stopnia; 15 godz.;

15/Filozofia I rok I stopnia; 30 godz.;

16/Archeologia;  I rok studiów I stopnia; 30 godz.;       

17/Infor. w e-społeczeństwie; I rok studiów I stopnia; 30 godz.;                                           

18/Archiw. i nowoczesne zarz.; I rok stud. I stopnia; 30 godz.;

19/ Archiw. i nowoczesne zarz.; I rok stud. II stopnia; 30 godz.;

20/Turystyka historyczna; I rok studiów I stopnia; 30 godz.;   

21/Lingwistyka stos. II rok I stopnia – 30 godz.;

22/Lingwistyka stos. I rok II stopnia – 30 godz.

23/Lingwistyka stos. II rok II stopnia – 30 godz.;

24/Historia; I rok studiów I stopnia; 30 godz.;

25/Informatyka; II rok studiów I stopnia; 30 godz.;

26/Informatyka; I rok studiów II stopnia; 30 godz.;

27/Inżynieria nowoczesnych mat.; I rok studiów I st.; 30 godz.;

28/Matematyka; II rok studiów I stopnia; 30 godz.;

29/Matematyka; I rok studiów II stopnia; 30 godz.; 

30/Matematyka i finanse II rok studiów I stopnia; 30 godz.;

31/Geografia; I rok studiów II stopnia; 15 godz.;

32/Geoinformatyka; I rok studiów I stopnia; 30 godz.;

33/Animacja kultury;  I rok studiów I stopnia; 15 godz.;

34/Praca socjalna; I rok studiów I stopnia; 30 godz.;

35/Praca socjalna; I rok studiów II stopnia; 30 godz.;

36/Stosunki międzynarodowe; I rok studiów I stopnia; 30 godz.;

37/Stosunki międz. ; II rok studiów II stopnia; 30 godz.;

38/Produkcja medialna; I rok studiów I stopnia; 30 godz.;

39/Bezpieczeństwo narodowe I rok studiów I stopnia; 30 godz.;

40/Administracja I rok II stopnia; 30 godz.;

41/Kierunek prawno-biznesowy, I rok I stopnia; 30 godz.;

42/Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok II stopnia; 30 godz.;