WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres

Wydział Humanistyczny UMCS
20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

Opis

WŁADZE >>>

Dziekan 
Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. UMCS 
Prodziekan ds. ogólnych
Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Prodziekan ds. współpracy z zagranicą
Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. nadzw. UMCS
Prodziekan ds. studenckich
Dr hab. Marek Woźniak, prof. nadzw. UMCS

KONTAKTY >>>

Strona internetowa Wydziału:
www.humanistyczny.umcs.pl

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne