Maria Curie-Skłodowska według studentów zagranicznych

Na UMCS trwają obchody 150. rocznicy urodzin Patronki uczelni, Marii Curie-Skłodowskiej. Z tej okazji 29 marca br. w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS odbył się quiz dotyczący życia i pracy dwukrotnej noblistki.

Fot. B. Proll

Co studenci zagraniczni wiedzą o życiu i dorobku naukowym wielkiej uczonej? O to pytała ich także ekipa TV UMCS. Zapraszamy do obejrzenia relacji!

    Wydarzenia

    Data dodania
    11 kwietnia 2017