Jubileuszowe konkursy

W ramach trwającego roku jubileuszu 150 urodzin Patronki Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, przypominamy o aktualnie trwających konkursach.

Wciąż trwa ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z życiem, twórczością oraz z osiągnięciami naukowymi naszej Noblistki. Do konkursu  mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie lub inżynierskie ze szkół wyższych z całej Polski. Jedyny wymóg dotyczy terminu przygotowania prac, które muszą być obronione w roku akademickim 2016/2017 lub 2017/2018, nie później jednak niż do 31 lipca 2018 r. Każdy student/absolwent za najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską ma szansę otrzymać nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł brutto. Przewidziane są także dwa wyróżnienia, każde o wysokości 1 000 zł brutto. Z kolei za prace magisterskie można otrzymać nagrodę w wysokości 4 000 zł brutto oraz dwa wyróżnienia po 1 000 zł brutto. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019. Termin nadsyłania prac mija 31 sierpnia 2018 r. Szczegóły i regulamin tutaj.

Na początku października 2017 r. odbędzie się natomiast drugi etap konkursu „Ścieżkami życia Marii Skłodowskiej-Curie”. W pierwszym etapie uczestnicy mieli za zadanie napisać pracę na jeden z wybranych wcześniej  tematów. Termin ich nadsyłania upłynął 31 maja 2017 r. Teraz finaliści będą musieli przedstawić jeden z wybranych problemów w formie wykładu lub prezentacji. Następnie będą uczestniczyć w  quizie wiedzy o życiu Noblistki. W konkursie biorą udział finaliści ze szkół ponadpodstawowych.

Jednocześnie 15 września 2017 r. mija termin nadsyłania prac plastycznych (w formie obrazu, rysunku lub komiksu) dotyczących życia i działalności Marii Curie-Skłodowskiej, logotypu bądź projektu plakatu związanego z 150 urodzinami patronki.  Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: konkurs.150@o2.pl lub korespondencyjnie: Instytut Historii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, p. 308. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Informacje zebrała i przygotowała: Karina Sochacka

    Wydarzenia

    Data dodania
    31 lipca 2017