Centrum Europy Wschodniej współorganizatorem przyjazdu przedstawicieli Towarzystwa Polaków Wsi Tyrnowo w Mołdawii

Wielkim sukcesem zakończyła się pierwsza wizyta przedstawicieli Towarzystwa Polaków Wsi Tyrnowo z Mołdawii w Lublinie. Przyjazd ten jest wyrazem kontynuacji współpracy zawiązanej między mieszkańcami Tyrnowa a studentami UMCS, we wrześniu 2016 roku. Wtedy to, w ramach projektu koordynowanego przez Kamilę Kwiatkowską, lektorkę języka polskiego w stołecznym Kiszyniowie, grupa wolontariuszy z Lublina, wyjechała do Mołdawii, by krzewić tradycję i kulturę wśród polskiej diaspory. Jedną z destynacji było Tyrnowo. Wieś ta posiada bogato udokumentowaną historię polskiego osadnictwa z połowy XIX wieku. W tym czasie grupa zubożałej szlachty założyła w Tyrnowie pierwsze majątki, zapoczątkowując funkcjonujący po dziś tradycyjny podział miejscowości na część mołdawską i „lachowską”. Polska część społeczności Tyrnowa, została poddana brutalnej rusyfikacji, głównie w czasach radzieckich. Obecnie trwa powolny proces powrotu do korzeni. Owoce pierwszego wyjazdu, setka dzieci zainteresowanych nauką języka polskiego, spowodowały, że wolontariusze w Tyrnowie znaleźli się ponownie w lutym 2017 roku. W międzyczasie, pojawił się pomysł by zaprosić przedstawicieli Towarzystwa do Polski, do kraju przodków. Lublin był oczywistym wyborem. Jego bliskie położenie, wielokulturowy charakter, doskonale wpisywał się w ideę renesansu stosunków polsko-mołdawskich. Przedstawiciele Towarzystwa Polaków Wsi Tyrnowo spędzili w Lublinie trzy dni, poznając historię i zabytki miasta. Ukoronowaniem ich pobytu był występ taneczno-wokalny w ramach festiwalu Wielokulturowy Lublin. W trakcie koncertu, po raz pierwszy publicznie zaprezentowali repertuar tradycyjnych polskich pieśni, co było dla nich wielkim przeżyciem i spełnieniem marzeń. Liczymy, że polsko-mołdawska współpraca będzie kontynuowana, a w Tyrnowie dojdzie do faktycznego odrodzenia polskiej świadomości.

Daniel Bereziński

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    29 maja 2017