Władze Instytutu Kulturoznawstwa

Dyrektor:

dr hab. Robert Bubczyk, prof. nadzw.

Zastępca dyrektora:

dr hab. Ewa Głażewska, prof. nadzw.

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr Agata Rybińska - przewodnicząca oraz Członkowie (w porządku alfabetycznym):

dr Radosław Bomba

dr Magdalena Dąbrowska

mgr Magdalena Długosz

dr Agnieszka Kościuk

dr Beata Lisowska

dr Stefan Muench

dr Ewa Rybałt

dr hab. Andrzej Trzciński, prof. nadzw. UMCS