WŁADZE NSZZ „Solidarność” UMCS na kadencję 2016-2018

 

lp.

Nazwisko i Imie

funkcja w    NSZZ "S"

funkcja w     KZ "S"

1

KACZOR Józef

Przewodniczący NSZZ „S” UMCS 

Przewodniczący KZ "S" 

2

KOT Jacek

Przew. Kom. Wydz. NSZZ "S" Wydz. Biol. i Biot.

Wiceprzewodniczący KZ "S" UMCS Zespół ds. Pracowniczych

3

BARTNICKI Andrzej

Chorąży Sztandaru NSZZ "S" UMCS

Zespół Organizacyjny

4

CHOMA Irena

Przew. Kom. Wydz. NSZZ "S" Wydz. Chemii

Zespół ds. Pracowniczych

5

FIRKOWSKI Dominik

 

Zespół ds. Promocji
członek Prezydium

6

GROMADA Anna

 

Zespół Socjalny
członek Prezydium

7

JAKSON Ewa

Przew. Koła NSZZ "S" Adm. i Obsł.

Zespół Socjalny

8

NIEMIROWSKI Wieńczysław

Przew. Kom. Wydz. NSZZ "S" Wydz. Humanist.

Zespół Zewnętrzny

9

NOWAK Grzegorz

 

Zespół Zewnętrzny

10

NOWAK Maria

 

Członek Prezydium                  Przewodnicząca Zespołu Socjalnego

11

PADEWSKI Aleksander

 

Członek Prezydium                               Przewodniczący                                 Zespołu Organizacyjnego

12

PERDEUS Wiesław

Przew. Koła NSZZ "S" Wydz. Prawa i Adm.

Członek Prezydium                           Zespół ds. Pracowniczych              Prawnik

13

PIETRAS Hubert

 

Zespół Organizacyjny

14

POPEK Amadeusz

Przew. Koła NSZZ "S" Wydz. Artyst.

Zespół ds. Promocji

15

REWERA Witold

 

Zespół ds. Promocji

16

ŚWIDER Elżbieta

Przew. Kom. Wydz. NSZZ "S" Bibliot. Gł.

Zespół Socjalny

17

TREMBACZOWSKI Andrzej

SIP

  Członek Prezydium          Przewodniczący Zespołu  ds. Pracowniczych

18

TRĘBSKA-KERNTOPF Anna

 

Zespół ds. Promocji

19

WAWRZYCZEK Irmina

 

Członek Prezydium                    Przewodnicząca  Zespołu                 ds. Promocji

20

WELHAN Anna

  Sekretarka KZ "S" UMCS

Zespół Organizacyjny                     

21

WIŚNIEWSKA Małgorzata

 

Zespół Socjalny

 

Członkowie Rezerwowi KZ „S”:  

Grażyna RUDNICKA, Anna WOJNARSKA

Komisja Rewizyjna:

Wiesław GRZEGORCZYK, Bogusław GULSKI, Adam SIWIEC, Anna WOLIŃSKA-WELCZ

Delegaci na WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „S”:

Wiesław GRZEGORCZYK, Ewa JAKSON, Józef KACZOR, Jacek KOT, Wiesław PERDEUS

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „ S”:

Bogusław GULSKI, Józef KACZOR, Waldemar KOZYRA, Wieńczysław NIEMIROWSKI, Grzegorz NOWAK, Aleksander PADEWSKI, Andrzej PLESZCZYŃSKI, Amadeusz POPEK, Andrzej STASZCZAK 

Społeczny Inspektor Pracy: Andrzej TREMBACZOWSKI

ZESPOŁY ROBOCZE Komisjii Zakładowej:

ds. Promocji Związku: Irmina Wawrzyczek (przewodnicząca), Dominik Firkowski, Amadeusz Popek, Anna Trębska-Kerntopf

ds. Pracowniczych: Andrzej Trembaczowski (przewodniczący), Irena Choma, Dominik Firkowski, Jacek Kot, Wiesław Perdeus

Organizacyjny: Aleksander Padewski (przewodniczący), Andrzej Bartnicki, Hubert Pietras, Anna Welhan

Socjalny: Maria Nowak (przewodnicząca), Anna Gromada, Ewa Jakson, Elżbieta Świder, Małgorzata Wiśniewska

ds. Kontaktów Zewnętrznych: Józef Kaczor (przewodniczący), Jacek Kot, Wieńczysław Niemirowski, Grzegorz Nowak

Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” UMCS:

 Józef Kaczor, Jacek Kot, Irmina Wawrzyczek, Andrzej Trembaczowski, Aleksander Padewski, Maria Nowak, Wiesław Perdeus