Wioletta Brankiewicz

mgr Wioletta Brankiewicz - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Tytuł rozprawy

Wpływ reaktywnych form tlenu na indukcję sygnałów bioelektrycznych u wątrobowca Conocephalum conicum

Promotor

  • prof. dr hab. Kazimierz Trębacz - Zakład Biofizyki; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • prof. dr hab. Maria Filek - Instytut Fizjologii Roślin PAN im. Franciszka Górskiego w Krakowie
  • prof. dr hab. Waldemar Karcz - Katedra Fizjologii Roślin; Uniwersytet Śląski w Katowicach