Ulotki informacyjne 2017/2018

                  INSTYTUT ANGLISTYKI
               INSTYTUT ARCHEOLOGII
   
           INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
   
         INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ
   
        INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
   
INSTYTUT GERMANISTYKI I LINGWISTYKI STOSOWANEJ
   
         ZAKŁAD LINGWISTYKI STOSOWANEJ
   
                        INSTYTUT HISTORII
   
INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA
               INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA
ZAKŁAD LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO