Studenci z niepełnosprawnością

Studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, a także innych studentów, którzy z różnych powodów mogą mieć trudność w przygotowaniu się do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 zapraszamy na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach i są dostosowane do indywidualnych potrzeb studentów. Lektoraty prowadzone są w przyjaznej atmosferze. Można także skorzystać z wypożyczalni sprzętu ułatwiającego pracę w trakcie zajęć – systemy FM, powiększalniki, dyktafony.

Ponadto w czasie wakacji organizowany jest wyjazdowy obóz językowy, na którym obok nauki języka będziesz mógł poznać ciekawych ludzi.

Zapraszamy studentów do korzystania ze wsparcia Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych, którego celem jest pomoc studentom w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów. Zespół wspiera studentów z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, ruchową, a także studentów, którzy doświadczają kryzysów zdrowia psychicznego.

Więcej informacji na stronie głównej w zakładce Student z niepełnosprawnością.