Ostatnia aktualizacja
23.05.2018

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2014 Rektora UMCS z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

31 lipca 2015, godz.08:19

 • Wydany
  31.07.2015
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Doktoranci, studia doktoranckie
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające  Zarządzenie Nr 47/2014 Rektora UMCS z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych