Ostatnia aktualizacja
23.05.2018

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2016/2017 na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia

4 maja 2016, godz.12:37

 • Wydany
  04.05.2016
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny, Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2016/2017 na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia