Ostatnia aktualizacja
10.11.2017

Akty prawne

Uchwały, Zarządzenia, Pisma okólne

259

Wyróżnione akty prawne

Najbardziej popularne akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe realizowane przez nauczycieli akademickich
Wydany
24.10.2017
Status
Obowiązujący
Problematyka
Gospodarka finansowa, Ogólny, Pracownicy: wynagrodzenie
Rodzaj aktu
Zarządzenie