Terminy posiedzeń Senatu UMCS


 Planowane terminy posiedzeń Senatu UMCS w roku akademickim 2016/2017


2017

31 MAJA 

28  CZERWCA