Terminy posiedzeń Senatu UMCS


 Planowane terminy posiedzeń Senatu UMCS w roku akademickim 2017/2018


2017

20 GRUDNIA 

2018

31 STYCZNIA

28 LUTEGO

21 MARCA

25 KWIETNIA

30 MAJA

27 CZERWCA