Terminy posiedzeń Rady Wydziału

PLANOWANE TERMINY
POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

2016

26 października

30 listopada

21 grudnia

 

2017

18 stycznia

15 lutego

22 marca

19 kwietnia

24 maja

21 czerwca